Hit (502) Y-72

Mehmet Paçacı

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bolu D.Tarihi : 1959
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Paçacı,

Ankara İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1982) mezunu.
Bitirdiği fakültenin Tefsir Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Yüksek lisans çalışmasını aynı öğretim kurumunda tamamladı ve "Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddeste Ahiret İnancı" konulu teziyle doktora (1989) yaptı.
1992 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında Tefsir Anabilim Dalında doçent ve 2000 yılında profesör oldu.
Arapçasım geliştirmek amacıyla Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünde bulundu.
Malezya (Kuala Lumpur) Uluslararası İslâm Üniversitesi (1993-95) ile Vatikan Pontificia Universitas Gregoriana (1998)'da ders verdi.
Türkiye'ye dönüşünde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Klasik ve çağdaş dönem Kur'an yorum problemleri ve yorum yöntemleri üzerine çalışmalar yaptı.
Makaleleri, İslâmi Araştırmalar ve İslâmiyat dergilerinin yanında yabancı dergilerde yayımlandı. Ortak kitaplara bölümler yazdı. Islâmiyat dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yayın kurullarında görev yaptı.
Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu, konferanslar verdi.

ESERLERİ:
İslami Bilimde Metodoloji Sorunu (1992),
Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddeste Ahiret İnancı(1994),
İslamın Temel Kaynakları: Kur'an (1998),
Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? {2000).

(Ayrıca imam Hatip liseleri için ders kitapları yazdı.)

open