Hit (789) Y-3353

İbrahim Çelik

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-22 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Çelik

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, 1971.

Doktora: Kuran’da Mele' Kavramı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1983.

ESERLERİ

Kitap

· Tefsir Tarihi ve Usulü, Bursa, 2000.

· Mukabil b. Süleyman ve Tefsirdeki Metodu, Bursa, 2000.

· Kuran Işığında Hoşgörü, Barış, Şiddet ve Savaş, Bursa, 2002.

· Kuran’da Mele' Kavramı: Peygamberlere Karşıt Güçler, Bursa, 2002.

· Kuran’da Ana Konular I: Yaratılış, İman ve İbadet, Bursa, 2002.

· Kuran’da Ana Konular II: Ahlâk, Temel Hak ve Hürriyetler, Bursa, 2002.

Makale

· “Kur'ân'da Mele' Terimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, I, s. 75-83.

· “Kur'ân'da Haberî Sıfatlar ve Mukâtil b. Süleyman'a İsnâd Edilen Teşbîh Fikri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, II, s. 151-159.

· “Kur'ân Işığında İslâm'ın İnanç Hürriyetine Verdiği Önem ve Kişinin Sorumluluğu”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, II, s. 161-170.

· “İslâm'da İnanç Hürriyeti, Beşerî İrade ve Kalbin Mühürlenmesi”, Uludağ Üniversitesi

· İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, III, s. 1-11.

· “Kur'ân'da İlâhî Zât ve Sıfat İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, VII, s. 135-152.

Bildiri ve Müzakere

· “Remzi Kaya'nın 'Kur'ân Kıssalarının Tefsir ve Teşrîdeki Yeri' adlı tebliğine tenkid tebliği (müzakere)”, Kur'ân İlimleri Sempozyumu, İSAV, İstanbul, 14-15 Ekim 2000 (Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları III, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 527-530.

· “Kur'ân Şiddetin Her Çeşidine Karşıdır”, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, Çanakkale Önsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

· “Abdülhamit Birışık'ın 'Tefsirle İlgilenenler Arasındaki İletişimi Geliştirmeye Yönelik Bazı Düşünceler' adlı tebliğinin müzakeresi”, I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Van, 10-13 Haziran 2005.

website women affair open