Hit (668) Y-3658

Hüseyin Emin Sert

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hesert@firat.edu.tr
D.Yeri : Ordu D.Tarihi : 1967
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Emin Sert

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Ordu

Doğum Tarihi: 1967

Yabancı Dil: İngilizce - Arapça - Osmanlıca

Lisans: Erciyes Ünv. İlahiyat Fakültesi 1992

Yüksek Lisans: Erciyes Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1995

Doktora: Ondokuz Mayıs Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002

ESERLERİ

Makaleler

· Dr.H. Emin Sert, Kur'an Açısından İdeal İnsan Portresi, F.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 7, 113–126, 2002

· Arş. Gör. Hüseyin Emin Sert, Kur'an-ı Kerim'deki Konuların Tasnifi Üzerine Bir Deneme, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 1, 255–286, 1996

· Arş. Gör. Hüseyin Emin Sert, Ahlak İle Eğitimin Alakası (çeviri), F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 2, 113–117, 1997

Sempozyumlar

· 1 - Arş. Gör. Hüseyin Emin Sert, Kutlu Doğum 2000, Çağımız İnsanı ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Mesajı, 145–152, Edibe Can Müftülük Sitesi- Elazığ, 2001

· 2 - Arş. Gör. H.Emin Sert, Müslüman Olma Bilinci ve Güven Duygusu, Arıcak, Maden, Ağın, Karakoçan, 2001

Kitap

· Dr. Hüseyin Emin Sert, Kur'an-ı Kerim Işığında İnsan Tipleri ve Davranışları, Bilge Yayınları (baskıda), 2004