Hit (788) Y-622

Hüseyin Güllüce

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : gulluce@atauni.edu.tr
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 07.07.1955
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Güllüce

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum / 07.07.1955

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: İngilizce / Arapça / Farsça

İlkokul: Vali Hafız Paşa İlkokulu, Erzurum, 1968

Ortaokul: Erzurum İmam-Hatip Lisesi, 1972

Lise: Erzurum İmam-Hatip Lisesi, 1976

Lisans Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 1982

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 1982

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

ESERLERİ

Kitaplar

· Kuran Tefsiri Açından Mesnevî

· Mevlâna ve Mesnevî Gerçeği

Makaleler

· Erzurumlu Şeyhülislâm Musa Kazım ve Kuran’ın İcazı Hakkındaki Görüşleri

· Salât Kavramı: Etimolojisi ve Bazı Mülâhazalar

· Mütevekkilzâde Hacı Ali Galib Efendi, Divanı ve Şiirlerindeki Kuranı Temalar

Bildiriler

· Mevlâna’nın Düşünce Dünyasının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler ve Kaynaklar