Hit (709) Y-304

Lütfullah Cebeci

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Develi / Kayseri D.Tarihi : 1954
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Çevirmen Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Lütfullah Cebeci

1954 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu.

İlk tahsilini Develi’de yaptı.

1966 yılında Kayseri İmam-Hatib Okulu’na girdi.

Bu okulu altı senede pekiyi derece ile tamamlayıp, aynı sene yani 1972’de meslek liselerini derece ile bitirenler için ayırılmış olan kontenjan içerisinde Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne girdi.

Fakülteden normal süresinde 1977 yılında mezun oldu.

Fakültenin aynı sene açmış olduğu, dışardan doktora imtihanlarını kazanıp, Tefsir dalında doktora ön çalışmalarına başladı.

Yine aynı sene Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu müftülük imtihanını kazanmış olmama rağmen, Fakültece açılan asistanlık imtihanını kazandığı için, o göreve gitmeme gerek kalmadı.

Böylece 10 Mart 1978’de Tefsir asistanı olarak hem ilk resmi görevine, hem de akademik görevine başlamış oldu.

Doktora çalışması dört sene sürdü.

3 Mart 1982’de “Kur’an-ı Kerim ve Kainattaki Şer Problemi” konulu tezini pekiyi derece ile vererek, doktora payesini kazandı.

1984 yılının yaz aylarında Türkiye Diyanet Vakfının İlahiyat Fakültelerindeki elemanları için Ankara’da açmış olduğu yabancı dil İngilizce kurslarına katılıp, Doçentlik Dil Sınavlarını verdi.

1985 yılında Fakültenin sağladığı imkanlar ile, üç aylığına Suudî Arabistan-Mekke Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulundu.

10 Kasım 1986’da Tefsir dalında bilim imtihanını verip Doçentlik ünvanını aldı.

Aynı yıl “Kur’an’da Şer Problemi” adı ile basılmış olan doktora tezi,

Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın “Dini Eserler Sahasında Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Yine aynı yıl “An Essayon Sociology of the Holy Qur’an” başlıklı tebliğiyle,

Sudan/Hartum’da yapılan “Bilginin İslamileştirilmesi” kongresine gitti.

1992 yılında kırk günlüğüne “Dinlerarası Diyaloğ” çerçevesinde Amerika/Newyork’a gitti ve

Unification Klisesinin kendilerini tanıtıcı seminerlerini izledi.

1992 Kasım’ında Tefsir Anabilim Dalı profesörü oldu.

Gerek bu tarihten önce gerek sonra, Fakülte içinde ve dışında değişik tarihlerde bölüm asistan temsilciliği; öğrenci müşavirliği; çeşitli komisyonlarda üyelikler; birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisinin yez danışmanlığı; araştırma görevliliği, yüksek lisans, doktora, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük imtihanlarında jüri üyeliği; Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği; Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı gibi birçok akademik ve idari işte görev aldı.

Ayrıca değişik tarihlerde değişik şehirlerde yapılan kongre, panel, sempozyum ve konferanslarda fakültesini temsilen bulundu, tebliğler sundu.

Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Evliyi ve dört çocuk babasııdır.

ESERLERİ

Kitaplar

 • Kur’an’da Şer Problemi, Akçağ Yayınları, 1985, Ankara.
 • Kur’an’a Göre Takva, Sehâ Neşriyat, 1985,1991, İstanbul.
 • Kur’an-ı Kerim’e Göre Melekler, İstişare Yayınları, 1989, Kayseri.
 • Kur’an-ı Kerime Göre Cin-Şeytan, İstişare Yayınları, 1989, Kayseri.
 • Kur’an’ın Hükümlerindeki Hikmet, Yakın Akraba Evliliği ve Genetik, İstişare Yayınları, 1990, Kayseri.
 • Mevlana ve İslam, Cantaş yayınları, 1996, İstanbul.
 • Kur’an’a Göre Melek, Cin, Şeytan, Şule Yayınları, 1998, İstanbul. (Bu kitap, aynı konudaki önceki kitapların birleştirilmiş, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş baskısıdır.)
 • Tefsir-i Kebir (Mefatihu’l-Ğayb), Fahreddin er-Râzî’den tercüme, (Prof.Dr. Suat Yıldırım, Prof.Dr. Sadık Kılıç, Ög.Gör. Cafer S. Doğru ile birlikte yapılan ortak tercüme), 23 cilt, Akçağ Yayınları, 1988-1995, Ankara.

Makaleler

 • İmam-ı Tirmizî, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları, sayı:4, s.287-311, 1980, Erzurum.
 • İslamî Sosyoloji İlminin Kurulmasına Doğru, Prof.Dr. Muhammed el-Mübarek’ten tercüme, Yeni Devir Gazetesi, 1-27,Temmuz, 1982, İstanbul.
 • Tevhid, Tevhid Üzerine Soruşturma, s.209-227, Sor Yayıncılık, 1987, Ankara.
 • ”Beni Hud Suresi İhtiyarlattı”, Yeni Ümit dergisi, sayı: 32, s.30-35, 1996, İzmir.
 • Kur’an ve Tasavvuf, İslam Dergisi, sayı: 163, s.29-32, Mart, 1997, İstanbul.
 • Mekke’nin Fethi yahut Kalbin Fethi, Sesleniş Dergisi, sayı: 3, s.8-21, 1997, Erzurum.

Tebliğler

 • An Essay on Sociology of The Holy Qur’an (Kur’an Sosyolojisi Üzerine Bir Deneme, İngilizce-Türkçe), İslamî Araştırmalar Dergisi, sayı: 3, s.5-39, Ocak, 1987, Ankara. Bu bildiri Washington International Institute of Islamic Thought tarafından organize edilen The Fourth International Conference on Islamizatioan of Knowledge için hazırlandı, 4-11 Agustos, 1986, Hartum/ Sudan.
 • Kur’an-ı Kerim’e Göre Kur’an-ı Kerim, Zaman Gazetesi, 11-13 Nisan, 1988, İstanbul. Bu bildiri, İslami Araştırmalar Dergisinin organize ettiği, “Kur’an’ın Anlaşılması Sempozyumu”nda sunuldu, 26 Mart, 1988, Ankara.
 • Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru (Kur’an’ın Anlaşılmasında Tefsir Usulünün yeri ve Önemi), Kur’an Sempozyumu, Zaman Gazetesi yayınları, s.143-169, 1989, İstanbul. Bu bildiri Zaman Gazetesinin organize ettiği “Kur’an Sempozyumu”nda sunuldu, Ekim, 1988, İstanbul ve Şubat, 1989, Ankara.
 • Türkçe Dini Eserlerde ve yayınlarda Dil Problemi, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, 19 mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, s. 229,233, 1989, Samsun. Bu bildiri, 27-30 Haziran 1989’da Samsun’da yapılan sempozyumda sunuldu.
 • Kur’an-ı Kerim’in Ahkamı Kıyamete Kadar Geçerlidir, 1.Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı Yayınları, s.249-270, 1994, Ankara. Bu tebliğ, Bilgi Vakfı’nın organize ettiği “Kur’an Sempozyumu”nda sunuldu, 1-3 Nisan, 1994, Ankara.
 • Hz.Peygamber’in Örnek Ahlakı Çerçevesinde İslam ve Müsliman İmajı, Müslüman İmajı (Kutlu Doğum Haftası-1995), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.233-259, 1996, Ankara. Bu, Kutlu Doğum haftası münasebetiyle verilen bir konferansın metnidir.
 • 21.Asra Girerken Yenileşme ve Batılılaşma Karşısında İslam, 13 sh., Türkiye 1.İslam Düşünce Sempozyumu, 26-27 Ekim, 1996, İstanbul.
 • Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizî’nin Mevlana’nın Eğitimindeki Yeri ve Önemi, 17 sh.,13. ve 14. Asırda Kayseri’de İlim ve Din Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Mayıs, 1996, Kayseri.
 • Irk Vakı’ası ve İslam Kardeşliği, 7 sh.,Kur’an Işığında Barış ve Kardeşlik Sempozyumu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, 21-22 Eylül 1966 Ankara.