Hit (699) Y-3492

M. Halil Çiçek

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hccek61@yahoo.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

M. Halil Çiçek

Eğitim

Lisans Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1986

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992

Yabancı Diller: Arapça

ESERLER

Makaleler

· Sebebi Nüzule Göre Gündelik Hayatın İslamlaştırılması (Yüzüncü Yıl Ün. İl. Fak. Der. Say. 1 1994)

· Kur anda Sema Kavramı (yayına hazır)

· Müşkiletü Fehmil-Kurni Beynel-Kadimi vel-Hadis (Eski ve yeni Arasında Kuranı Anlama problematiki)A.B.D. düzenlenmesi düşünülen ancak ekonomik sebeplerden dolayı son anda iptal edilen bir kongre tebliğidir

· Alemiyetul-Kuran Lâfzen ve Naklen (Lafız ve Manada Kuran Evrenselliği) el-Beyan der. Say.155 1421h 2000 Londra

· Ayetun Ke Mevsua (Ansiklopedi Gibi Bir Ayet) yay. Hazır

· El-Leğvu ve Mezahiruhu fi Heyatil-Muslimin, el-Beyan Dergisi, Londra, 2001.

Bildiri

· Kitap ve sünnette İrşad Metodu I. Din Şurası, Ankara 1994.

· Birlikte Yaşama formülü, Beraberlik ve Kardeşlik Sempozyumu, Ankara 1995.

· İslam'da Kadın Hakları İnsan Hakları Sempozyumu, Ankara 1996.

· Cizre ve çevresinde Dini Eğitim, Hz. Nuh'tan Günümüze Cizre Sempozyumu. Cizre 1994.

· Ed-Dirarsatu'tefsiriyetu İnde'Etrak (Türklerin Tefsir Çalışmaları), Mısır-Kahire 1996.

· Tehaddiyatu'l-Muctemei'l-Emrikî lil İslam (Amerikan Toplumunun İslama karşı meydan okuyuşları), A. B. D. Chkago 1999.

· Molla Halil es-Siirdînin Arap Dil Bilimindeki Yeri I.Uluslararası Siirt Sempozyumu Siirt 2006.

· Muhammed Hamidullah Hocanın Kuran İlimleri Alanında ve Mealinde Orijinal Tespitleri, ULUSLARARASI MUHAMMED HAMİDULLAH SEMPOZYUMU, İSTANBUL 2006.

· Van Gölü havzasının İlmi Hayatında İz Bırakan Şahsiyetlerden Bitlisli Şeyh Cüneyt Efendi, III. Van Gölü Havzası Sempozyumu. Hakkâri 2007.

· Siirtli Molla Halil'in Tefsiri Ve Tefsirdeki Yöntemi, İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Siirt 2007.

· Tatvan ve Çevresinde İlmî Çalışmalar ve Ohin Medresesi Örneği, Uluslar Arası Tatvan Sempozyumu Tatvan 2007.

· Nursî'nin Adalete Evrensel Bakışı, (النظرة الشمولية إلى العدالة عند النورسي)İstanbul 2007.

· Klasizm ve Modernlik arasında Nursî'nin Tefsir Yönelimleri

· اتجاهات التفسير عند النورسي بين الكلاسيكية والمعاصرة لمؤتمر النيجر2008

· Batmanlı Şeyh Fahreddinin Arap Dili ve Edebiyatındaki yeri ve Eserleri, Uluslar arası Batman Tarihi ve Çevresi Sempozyumu. Batman 2008.

· Molla Hüseyn-i Kiçik Hayatı ve Eserleri, Uluslararası Silvan Sempozyumu.2008.

· Doğu Bölgelerinde Din Eğitimi, Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu Anadolu Bölgesi Sempozyum VAN 1998.

Kitap

· 20 Asırda Kuran İlimleri Çalışmaları Nesil yay. 1998 İstanbul

· Nimetullah en Nahcivaninin Tefsir Metodu, Yıl Ün. Bas. 1995 Van Dili Arapça Daru Neşri Cemil 1994 İstanbul

· Advaun Ala Suretil-Mulk ve Yelihi Arbau Ayin min Suretil-Ankebut Dili Arapça Darus- Selam 1999 Mısır

· Seraul-Mana Fil- Kuranil- Kerim Dili Arapça Muassesetur-Risale 2001 Beyrut

· Delaletu Esmai Suveril-Kurnil-Kerimi Min Manzurin Hadariyyin Dili Arapça 2002 Beyrut

· Alemiyetul- Kurani Risaleten ve Hadaraten Dili Arapça Darul maarif yay.

click here click married affairs