Hit (1058) Y-1255

M. Kemal Atik

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : m_kemalatik@ksu.edu.tr
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1946
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan,Hatip,Hoca,İmam,Müftü,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Sosyal Bilimler Enstitüsü (Atatürk Üniv.) Mezuniyet : Sosyal Bilimler Enstitüsü (Atatürk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Kazakça, Kırgızca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-04-30 Güncelleyen : /0000-00-00

M. Kemal Atik

1946 yılında Kayseri/Tomarza/Cücün'de doğdu.

Küçük yaşta hıfzını ikmal etti ve Arapça eğitimi aldı.

İlköğrenimini Develi, ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı.

1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

1977 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde imam, vaiz, müftü yardımcısı, müftü, eğitim merkezi hocalığı görevlerinde bulundu.

1974–1977 yılları arasındaki süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Haseki Eğitim Merkezi’nde açılan Aşere, Takrib ve Tayyibe İhtisas Kursu’na katılarak Kurra icazetini aldı.

Askerlik görevini kısa süreli olarak Isparta’da yaptı.

1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’ne asistan olarak atandı.

Bu görevi sürdürmekte iken 1983’te Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir Dalı’nda Doktorasını tamamladı.

1985 yılında Ankara’da açılan yabancı dil kursuna 5 ay süreyle devam etti.

11.06.1989’da Yrd. Doç. Dr. 10.09.1989’da Doçent oldu.

1991 yılında Erciyes Üniversitesi Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu’na İlahiyat Fakültesi’ni temsilen seçildi.

1992’de Bakü Devlet Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunu gerçekleştirmek, eğitim-öğretimini iki yıl müddetle devam ettirmek üzere anılan Fakülte’ye kurucu Dekan Yardımcısı olarak atandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Azerbaycan Devleti’nin işbirliği ile Bakü’de açılan Göytürk Matbaası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

1994–1998 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Bu görevi sürdürmekte iken Güney Dağıstan(Derbent) Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan ve Erciyes Üniversitesi bünyesinde eğitimini sürdüren İlahiyat Fakültesinin genel koordinatörlüğünü ve idareciliğini üç yıl süreyle yürüttü.

1995–1997 yılları arasında Üniversite Senato Üyeliğine seçildi.

1996–2001 yılları arasında ÖSYM il başkanlığı ile AÖF il sınav koordinatörü olarak görev yaptı.

1999–2002 yılları arasında Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

2001 yılında Türkistan Valiliği’nce yılın adamı seçildi.

2000 yılında Kazakistan Devleti’nin MGK’nca Dini Hizmetleri Denetleme Kuruluna seçildi.

2002’den beri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini,

2003 yılından beri K.Maraş ÖSYM İl Başkanlığı ile KSÜ Üniversite Vakfı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Eserleri:

Evliyalar Ansiklopedisi (Müşterek)

İslami Kavramlar Ansiklopedisi (Müşterek)

Kuran’a Göre Allah İnancı ve Ateizm'in Tenkidi (Krill Alfabesiyle yayınlanmıştır.)

"Yesevi Yolu", A.Yesevi U.Türk-Kazak Üniversitesi Yayını,2002, Türkistan.

Kur'an ve Evrensellik, 2000, Ankara.

"Camiu'l-Beyan fi'l-Kıraati's-Seb' "(Arapça Türkçe, iki cilt), Ankara, 2000,Türkiye Diyanet Vakfı Yayının evi.

Kur'an ve Çevre, 1992, E.Ü. Yayınları, Kayseri.

Sahabeler Ansiklopedisi, 1989. (müşterek)

Kur'an-ı Kerim Ansiklopedisi, 1988. (Müşterek) Tercüman Gazetesi.

Makaleleri:

Kur'an Nedir?

Kur'anın Mahlûk Olmadığı Dogması

Prof .Dr. İ. Y. Kraçkovski'nin Kur'an Tercümesi Adlı Eserinin 1986 Yılı Baskısının Önsözü

Kur'an Metninin Oluşumu Ve Tertibi

Abdullah Bin Mes'ud Ve Mushafının Kur'an Tarihindeki Yeri

Kur'an'a Göre Tanrı Tasavvuru