Hit (766) Y-176

İsmail Cerrahoğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Hendek / Sakarya D.Tarihi : 01.Oca.29
Görevi : Araştırmacı,Yazar Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2007-12-30 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Cerrahoğlu
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.
Aynı yerde doktorasını verdi (1960),doçentliğe (1968) ve profesörlüğe (1975) yükseldi.
Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünde (1968 -69) öğretim üyesi,
Erzurum İslâmi İlimler Fakültesinde dekan olarak görev yaptı (1976-78).
1979'dan itibaren Ankara ilahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilirn Dalı başkanı olarak görevini sürdürdü.
Makaleleri İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet gazete ve dergisinde yayımlandı.

ESERLERİ:

  • Yahya B. Sallam ve Tefsirdeki Metodu (doçentlik tezi, 1970),
  • Kur'an Tefsiri'nin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller (doktora tezi, 1968),
    Tefsir Usulü[1971),
  • Kitabül İlel veMarifetil-Rical (edisyon kritik, Talat Koçyiğit ile (1963),
  • Kitabü't-Tefsiri fi Kavaid-iIlmi't Tefsir (edisyon kritik ve çeviri, 1974),
  • Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri (c.l, T. Koçyiğit ile, 1984).