Türkiyenin en büyük eski eserler digital kütüphanesi. 300.000 adet matbu-yazma-tez eser.(680.000 cilt) 93.000 biyografi . 1.200.000 eserin 35 farklı açıdan bilgi kayıtları..(arapça türkçe ve ingilizce aranabilirlik...) 7.000 adet dergi . 110.000 adet makale