Hit (577) Y-3486

Mehmet Faik Yılmaz

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mfaikyilmaz@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Faik Yılmaz

Eğitim

Lisans Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 1982

Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 1982

Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Yabancı Diller Arapça, Fransızca, Almanca

ESERLERİ

Makaleler

· Kuranda Gaflet Kavramı Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,2, 107- 137, Van 1998.

· Kuranda Cehalet Kavramı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,2, 139- 166, Van 1998.

· Münâsebâtul-Ayat ves-Suver Diyanet İslam Ansiklopedisi, (Baskıda)

· Kuranda Muhalif Fikirlere Yer Verilmesinin İfade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi Kur'an Işığında Hak ve Hürriyetler Sempozyumu, Ankara 1997.

· Yorumlama Tarihinin Değişim Sürecinde Hermenötik Problem, Kuran ve Dil Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, Van 2001.

· İşaratül-İcazda Ayetler Arasındaki Münasebet, yayınlanmamış makale.

· Kuran İlimlerinden el-Vücuh ven-Nezair Açısından Kur'anda Emir Kavramı, yayınlanmamış makale.

Kitap

· Sözün Serüveni - İlahi Kelamın Hermenötik Süreci,