Hit (558) Y-1631

Mehmet Akif Koç

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Samsun D.Tarihi : 1969
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Akif Koç

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun 1969

Lisans: 1992

Yüksek Lisans: 1996

Doktora: 2001

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce, Almanca

Yurtdışı Görevler

· 1994–95 Mısır, Kahire Üniversitesi Dâru’l-ulum Fakültesi.

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri

· İslamiyet Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· “Oryantalistlerin Rivayetlerin Güvenilirliği Konusundaki Farklı Yaklaşımları”, Oryantalizmi Yeniden Okumak-Batı’da İslâm Çalışmaları Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları/59, 329–335, Ankara, 2003.

ESERLERİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· “Isnads and Rijâl Expertise in the Exegesis of Ibn Abî Hâtim (327/939)” Der Islam, 82-1, 146-168 (2005).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

· “53/Necm Suresinin Tefsirinde Bazı Tarihî Sorunlar Üzerine”, İslâmiyât, VI-1, 165-171 (2003).

· “Sebeb-i Nüzûle Bağlı Anlamın Aşılmasını Kolaylaştıran Bir Unsur Olarak ‘Kur’ân Metni’ : 7. A’râf Suresinin 31-32. Ayetleri” İslâmiyât, VII-2, 113-124 (2004).

· “Endülüs Tefsirciliği Üzerine Bir Giriş Denemesi”, İslâmiyât, VII-3, 43-58 (2004).

· “Tefsir Rivayetlerinin Güvenilirliklerini Belirlemek Amacıyla Herbert Berg Tarafından Geliştirilen ‘Uyum’ (Consistency) Teorisi Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XLV-2, 45-56 (2004).

Kitaplar

· Bir Kadın Müfessir Âişe Abdurrahman ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri, Şule Yayınları, İstanbul 1998, Yüksek lisans Tezi.

· İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri –İbn Ebî Hâtim (ö.327/939) Tefsiri Örneğinde Bir Literatür İncelemesi, Kitâbiyât, Ankara 2003, Doktora Tezi.

· Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi: es-Sa’lebî (427/1035) Tefsirinde Mukâtil b. Suleymân (150/767) Rivâyetleri, Kitâbiyât, Ankara 2005.

Makaleler

· “John Burton’un ‘Kur’ân’da Gramer Hataları’ Adlı Makalesinin Tenkidi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXXV, 554-559 (1996).

· “Kur’ân-ı Kerîm’in İcazında Sarfe Nazariyesi”, Yeni Ümit, X-39, 19-25 (1998).

Çeviriler

· “Nabia Abbott-Tefsirin Erken Dönem Gelişimi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XLIII-2, 449-462 (2003).

Diğerleri

· “Âişe Abdurrahmân (Bintu’ş-Şâtı’)-el-İ’câzu’l-Beyânî li’l-•ur’âni’l-Kerm”,İslâmî Araştırmalar, cilt 9, 1,2,3,4, 300-301 (1996), Kitap Tanıtımı.

· “Üstad Fuad Sezgin İle Bir Öğleden Sonra”, İslâmiyât-Bülten, 1-3, Ekim-Aralık (2002), Deneme.

· “Mustafa Öztürk-Kur’ân Dili ve Retoriği”, İslâmiyat-Bülten, 20-21, Temmuz-Eylül (2003), Kitap Tanıtımı.

· “Mukâtil b. Süleymân Maddesi” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Yayınlanacak Ansiklopedi Maddesi.

· “Âişe Abdurrahmân (Bintu’ş-Şâtî) (1913-1998)” Çağdaş İslam Dünyasında Kur’ân’a Yaklaşımlar, Yayımlanacak Kitapta Madde Yazarlığı.

Üzerinde Çalıştığı Konular

· Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri