Hit (4907) K-815

İşaratül İcaz

Yazar Adı : Said Nursi İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-06 Güncelleyen : /0000-00-00

İşaratü-l İ'caz

Said Nursi bu kitabı, I. Dünya Savaşı'nda Van savunması sırasında, cephede yazdı. 60 cilt halinde, Kur'an'ın tefsiri olarak yazılması düşünülen kitap tamamlanamadı. Osmanlıca kelimelerin yoğunluğu ve mana derinliği sebebiyle anlaşılması zor bir kitap olarak kabul edilmektedir.

Kitapta ağırlıklı olarak nazım ve mana yönünden bir tefsir yapılmıştır. Kur'an'daki, harflerle sesler arasındaki uyumluluktan başlayarak ayetlerle ayetler, ayetlerle sureler ve surelerle sureler arasındaki bağlantıları sarf, nahiv ve belâgat gibi Arap dil kuralları çerçevesinde bir tefsir yapılmaya çalışılmıştır.

...