Hit (5235) K-663

A Propos de Therzegovine

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Siyaset
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07

A Propos de Therzegovine

İçinde Ali Suâvi'nin kendi eliyle yaptığı iki haritanın da bulundu­ğu büyük boy doksan altı sayfadan iba­ret olan ve devrin siyasî konularının ele alındığı bu eser şu bölümlerden mey­dana gelmektedir:

a) Şark Meselesi Di­ye Bir Şey Mevcut mudur?

b) Milli­yetçilik

c) Pan-İslavizm

d) Osmanlılar-Din-Milliyet

e) Avrupa ve Beşeriyet Os­manlılar'a Neler Borçludur?

f) İstan­bul ve Rusya

g) Avrupa Türkiyesi'nin Nüfusu

h) Osmanlı ve Rus Kuvvetleri

ı) Şark Meselesi İskenderiye'dedir

<
...