Hit (3245) K-1660

Menakıbül İmamil Azam Ebi Hanife 

Yazar Adı : el Bezzazi, Muhammed b. Muhammed b. Şihab el-Kerderi el-Harizmi, Hafızuddin  İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2016-07-16 Güncelleyen : /2016-07-16

Menâkıbü’l-İmâmi’l-Azam Ebî Hanîfe 

Ebû Hanîfe ve talebelerinin biyografilerini ihtiva eden bu eser, Muvaffak b. Ahmed el-Mekkî’nin (ö. 568/1172) aynı adı taşıyan kitabıyla birlikte basılmıştır (I-II, Haydarâbâd 1321; I-II, Beyrut 1981, I. cilt Mekkî’nin, II. cilt Bezzâzî’nin eseri). Eserin II. Murad adına Muhammed b. Ömer el-Halebî tarafından yapılan Türkçe tercümesinin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (Düğümlü Baba, nr. 523, m 20, 4+342 varak; Tâhir Ağa, nr. 299, 208 varak).
 

...