Hit (4889) K-344

Abkariyyetüs Sıddık

Yazar Adı : Abbas Mahmud Akkad İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Abkariyyetüs Sıddık (Kahire 1943).

Bu eser de Ali Özek tarafından Hz. Ebû Bekir'in Şahsiyet ve Dehası (İstanbul 1968) adıyla Türk­çe'ye çevrilmiştir.

"Abkariyye" serisinin diğer kitapları şunlardır:

'Abkariyyetü 'Ömer (Kahire 1942);

Abkariyyetül-İmâm "'Alî b.Ebî Tâlib"(Kahire 1943);

'Abkariyyetü Hâlid (Kahire 1945),

'Abkariyyetü'l-Mesih (Kahire 1953),

'Abkariyyetü'l-ıslâh ve't-ta'lîm Muhammed 'Abduh (Kahire 1963).

Bu serinin Ebû Bekir, Ömer ve Hâlid b. Velîd'e dair kitaplarındaki fikir ve tahlilleri, muhtelif tarihlerde on kadar müellif tarafından lise öğrencilerinin faydalanması için sa­deleştirilerek neşredilmiştir (bk. Hamdi es-Sekkût, II, 799, 806).

...