Hit (2377) K-1650

Revival and Reform in Islam A Study of IslamicFundamentalism

Yazar Adı : Fazlur Rahman İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Revival and Reform in Islam A Study of IslamicFundamentalism
(İslam’da İhya ve Reform: Bir İslam Fundamentalizmi İncelemesi)
Fazlur Rahman’ın kendi yaşamında bitirilememiş eser, sonradan İbrahim Musa editörlüğünde basılmıştır. Eserin basımı ile ilgili İbrahim Musa, kendisinin bir takım şüpheleri olmasına rağmen özellikle Fazlur Rahman’ın eşi Belkıs Rahman tarafından yayınlanması noktasında desteklendiğini belirtir.
Eser, beş bölümden oluşmaktadır: İlk Fırkalar ve Sünni ortodoksinin oluşumu, İrca’ kaynaklı gelişmeler: Siyaset, Tasavvuf ve Gnostik İfrat, Erken dönem Ortaçağda Reform: Sufi Reform ve el-Gazali’nin Rolü, Geç dönem Ortaçağda Reform, Hindistan’da reformcu düşünce.
Eser,öyle anlaşılıyor ki Fazlur Rahman’ın ilk dönem çalışmalarındaki temel konu olan İhya ve reform konularının geniş bir şekilde tekrar ele alınması niyetini içermektedir.

...