Hit (5160) K-1661

Ahbaruz Zaman (Kehanet kitabı)

Yazar Adı : İbrahim b. Salukiyye İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2020-03-21 Güncelleyen : /2020-03-21

Ahbaruz Zaman (Kehanet kitabı) ” كتاب اخبار الزمان"

İbrahim es Salukiyye adı verilen bir meçhul yazara ait olduğu iddia edilen kehanet kitabının adıdır.  

Kitabın sosyal medyada yayılan bir kaç satırından başka bir bölümü bilinmemektedir. Yazma ve matbu eser kayıtları arasında adı yoktur.  
Ahbaruz zaman isimli gelecekte olacak olayları kehanet yoluyla haber verdiği bir eser yazdığı şayiası yaygındır.  
İbrahim es Salukiyye Seluki Saluki Salukiyye gibi ihtimalleri de kapsayan bir kelime dağarcığıyla 1.5 milyon kitap ve yazar kaydı arasında yaptığımız taramada çıkmamıştır. 
Ahbaru’z zaman adıyla birkaç eser çıkmaktadır ama vefat tarihi ve konusu itibarıyla Kâhin İbrahim es Salukiyye ile bilgileri örtüşmemektedir.
Mesudi'nin Ahbaru'z Zaman isimli eserinde acaib ve garip olaylara ayrılan bölümlerde de bu tür bir haber yoktur.  Bu durum yalan bilgi üreticilerinin Mesudi’nin eserinin adını kullanıp İbrahim b. Salukiyye adını da uydurdukları izlenimini vermektedir.

...