Hit (3690) K-524

Ukudul Lülüiyye fit tarikil Mevleviyye

Yazar Adı : Abdülgani en Nablusi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-30 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-30

Ukudul lülüiyye fit tarikil Mevleviyye

Mevlevî semâ ve ayinleri hakkında telif edilmiştir.

Arapçadır.

Ârifî Ahmed Dede tarafında da Türkçe"ye tercüme edilmiştir.

Bu tercüme Müstakimzade Süleyman Sadüddin tarafından Şerhi İbarat ( Ukudul lülüiye fit tarikil Mevleviye )adıyla şerh edilmiştir.

...