Hit (5542) K-509

Semahâne-i Edeb

Yazar Adı : Ali Enver İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi : Muhtasar
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma,Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-29 Güncelleyen : /0000-00-00
Semahâne-i Edeb
Esrar Mehmed Dede nin Tezkire-i Şuarayı Mevleviye isimli Tezkiresinin muhtasarıdır.
1891 'de Ali Enver tarafından Semahâne-i Edeb adıyla basılmıştır.
...