Hit (5352) K-22

en Nurus Satı vel Burhanul Katı

Yazar Adı : Muhammed Zafir el-Medeni İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Allaha iman,Peygamberimiz,Melekler,İslam,Devlet Başkanlığı Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-29 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-29

en Nurus Satı vel Burhanul Katı

Muhammed Zafir el Medeni'nin Tasavvuf ilminin esaslarını ve delillerini ihtiva eden eseridir. Müellif Şazeliye Tarikatı Çerçevesinde tasavvufta kullanılan eğitim metodlarını ,ve delillerini , bir müridin dikkat etmesi gereken kuralları , tarikatteki senedini bu eserinde yazmıştır.

Eserin sonunda Mısır (el Ezher ), Mekke, Medine, Şam, Irak ilim adamlarının tasavvuf ve tasavvufta kullanılan metodlarla alakalı 10 kadar soruya verdikleri cevaplar vardır. Soruların bizzat müellif tarafından bu ilim adamlarına ulaştırıldığı ve cevapların kitabın sonundayine yazarınbilgisi dahilinde neşredildiği anlaşılmaktadır.

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : / Baskı Isim (AR) : النور الساطع والبرهان القاطع / Ebat : / Yayın Evi : el Külliyyatul Ezheriyye / Yayın Yeri : Mısır/ Kahire / Yayın Tar. : tsz / Baskı Dili : Arabça / Özellik : Tahkiksiz / Sayfa Adedi : 34 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...