Hit (1284) K-1648

Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition

Yazar Adı : Fazlur Rahman İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition
(İslam ve Çağdaşlık: Fikri Bir Geleneğin Değişimi)
Eserin çalışmamızla olan ilgisi özellikle giriş bölümünde Fazlur Rahman’ın Kur’an metodolojisinin net bir şekilde ortaya konulmasıdır. Genel anlamda İslam eğitim tarihi hakkında Fazlur Rahman’ın görüş ve değerlendirmelerinden oluşan eser, son
bölümde “Umutlar ve Öneriler” başlığı altında İslami ilimlerin yeniden oluşturulmasınayönelik değerlendirmeler içermektedir.

...