Hit (930) K-1643

Islamic Methodology in History

Yazar Adı : Fazlur Rahman İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Islamic Methodology in History

(Tarih Boyunca İslami MetodolojiSorunu)
Bu eser, Fazlur Rahman’ın 1962 yılı Mart ayından 1963 yılı Haziran ayına kadar İslami Araştırmalar Enstitüsünün Islamic Studies adlı çalışmasında yayınladığı makalelerden ve bunlara eklenen “Sonraki Asırlarda İçtihad” adlı çalışmadan oluşmaktadır. Fazlur Rahman, her ne kadar bu makalelerin Kur’an, Sünnet, İçtihad ve İcma ile ilgili tarihsel gelişimden bahsedeceğini söylese685 de Kur’an konusu burada incelenmemiştir. Eserde sünnet, içtihad, icma, hadis ve toplumsal değişme gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca İslam düşünce tarihinde felsefi düşüncenin doğuşu, ehl-i sünnetin oluşumu, kelam ve tasavvufun nasıl geliştiği ortaya konmaya çalışılmıştır.

...