Hit (1500) K-1610

Saydı Hatır

Yazar Adı : Mustafa Sabri (Şeyhülislam) İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Sayd-ı Hâtır

Eser Mustafa Sabri Efendi’nin, Şerif Huseyin’in davetlisi olarak 1341/1923 yılında Mekke’de bulunduğu sırada kaleme aldığı, fakat maddi sıkıntılar yüzünden bastıramadığı el yazması çalışmalarından oluşan seksen kusur sayfalık bir eserdir.
Mustafa Sabri Efendi bu eserinde Mustafa Kemal'in Anadolu'da yaptığı inkılaplarının perde arkasından bahsetmektedir. Ayrıca müellif, Türkiye’de başına gelen siyasi durumlardan, bizzat kendisinin şahit olduğu tarihi hadiselerden de bahsetmektedir. Kendisinin Sultan Vahdeddin ile beraber Mekke'de iken yaptığı konuşmalardan da bahsederek Sultan Vahdeddin’in Mustafa Sabri Efendi’nin yazdığı bu notlan çok beğendiğini ve kendisine: “Dostun sözleri insanı daha çok etkiliyor, sen benim dostumsun ve beni seviyorsun, ben de seni yazılarında -beni Allah için eleştirmene rağmen- seviyorum” dediğini nakleder.

...