Hit (1190) K-1586

Haşiye Ala Envarit Tenzil ve Esrarit Tevil

Yazar Adı : Emir Padişah İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-26 Güncelleyen : /0000-00-00
Hâşiye ‘alâ Envâri’t-tenzîl ve esrâri’t-te’vîl

Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzil adlı meşhur tefsirinin Nisâ sûresinin sonuna kadarki kısmının hâşiyesidir (Bazı yazma nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 192; Şehid Ali Paşa, nr. 193; Kılıç Ali Paşa, nr. 114; Yenicami, nr. 129).
...