Hit (2914) K-1088

Şerhi Esmaül Hüsna

Yazar Adı : Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-04-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Şerh-i Esmaü'l-Hüsnâ

Bilindiği gibi halvetilikte sülük esma yani Allanın isimleriyle yapüır. Ayrıca Mısriyye şubesinde de Halvetiliğin diğer kollarından farklı olarak bu isimlerin sayısı yediden onikiye çıkartılmıştır. İşte Niyazî-i Mısıfnin bu eseri kendi tarikatında sülük esnasında zikr edilen; Allah, Aüyy, Hû, AUm, Kahhâr, Hayy, Azîm, Hakk, Vâhid, Kayyûm, Samed, Ehad isimlerinin şerhleridir.

Eser, Baha Doğramacı tarafından yayınlanmış , Mustafa Tatçı da, Niyazî-i Mısrî'nin Tasavvufi Bir Risalesi: Şerh-i Esmâ-i îsnâ Aşere, adıyla tanıtarak aynen yayınlamış ve eserin edebiyat ve ilahiyat araştırmaları açısından önemini vurgulamıştır . Ayrıca, eser Mahmûd Sadeddin Bilginer tarafından *Esmâ-ı Halvetiyye" başlığıyla özetlenerek yayınlanmıştır .

...