Hit (2987) K-1084

Risalei İade

Yazar Adı : Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-04-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Risâle-i İade

Niyazî-i Mısrinin Haşri anlattığı bu eseri, küçük bir risaledir.
Risalede adıyla irtibatlı olarak, öğrenme esnasında, insanların bazı şeyleri tekrar etmeye ihtiyaç duymadan bazı şeyleri
de
tekrar ederek öğrendiklerini belirtir.
Bahâ Doğramacı çalışmasında bu risaleyi de verir .

...