Hit (766) Y-3606

Mustafa Karagöz

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mkaragoz74@hotmail.com
D.Yeri : İstanbul / Şişli D.Tarihi : 1974
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Karagöz

Özgeçmiş

1974 yılında İstanbul, Şişli'de doğdu.

İlköğretimi Çağlayan İlkokulu'nda okuduktan sonra hıfzını tamamladı.

Ortaöğretimi ise 1993 yılında Bakırköy İmam Hatip Lise'sinde tamamladı.

1994'de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı ve 1998 yılında buradan mezun oldu.

Aynı yıl, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tefsir Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı.

1999 yılında E.Ü. İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı.

2001'de "Selefi Yorumları Bağlamında Şenkîtî ve 'Advâu'l-Beyan' Adlı Tefsiri" başlıklı teziyle yüksek lisansı tamamladı.

Arapça ve İngilizce bilmekte olup halen " 'Dilbilimsel Tefsir' ve Kuran’ı Anlamaya Katkısı (Hicri İlk Üç Asır)" başlıklı doktora tez çalışmasına ve aynı fakültedeki görevine devam etmektedir.

ESERLERİ

Tez

· Yüksek Lisans Tezi:Mustafa KARAGÖZ, Selefî Yorumları Bağlamında Şenkîtî ve “Advâu’l-Beyan” Adlı Tefsiri, E.Ü.S.B.E., danışman: Prof. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI, Kayseri, 2001.

Makaleler

· Mustafa KARAGÖZ,, Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti, Bilimname, sayı 5, 2004 Kayseri, ss.45-60.