Hit (743) Y-3466

Muhittin Akgül

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : makgul@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhittin Akgül

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Uludağ üniversitesi, 1988

Yüksek Lisans: Tefsir, 9 Eylül üniversitesi, 1991

Doktora: ,Tefsir, Marmara üniversitesi, 1997

Eserler

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· Toplumu Islahta Kuran’ın Öngördüğü Bazı İlkeler (Diyanet İlmi Dergi 34/1)

· Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları (Diyanet İlmi Dergi 35/2)

· Hz. Peygamberin İsmetiyle İlgili Bazı Ayetlerin Yorumu (Diyanet İlmi Dergi 2000 Özel Sayısı)

· Peygamberimizin Hanımları ve Evliliklerindeki Hikmetler (EKEV İlmi Araştırmalar Dergisi)

· Ebû Mansur el-Mâturîdî ve Te'vîlâtu'l-Kur'ân (Sakarya Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, (2001, sayı 2)

· Besmeleyle İlgili Bazı Meseleler (Yeni Ümit Dergisi, 2002 Nisan-Mayıs-Haziran sayısı)

· Hz. Peygamber (s.a.s)'e Salât ü Selâm (Yeni Ümit Dergisi, 2000 Temmuz-Ağustos-Eylül sayısı)

· Kur'ân Okumanın İnsana Dünya ve Ahirette Kazandırdıkları (Yeni Ümit 2003 Dergisi-Nisan-Mayıs-Haziran)

Diğer yayımlar

· Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber (Işık Yayınları)

· Kuran’a Yeni Yaklaşımlar (Tercüme) (Işık Yayınları)

· Kur'ân İnsan ve Toplum (Işık Yayınları)

· Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in (s.a.s) Özellikleri (Işık Yayınları)

· Ayetler ve Hadisler Işığında Hayatımız I-III, (Işık Yayınları)

· Kur'an Okumanın Önemi (Işık Yayınları)

Yayına hazırlananlar

· On Emir ve İsrâ Suresinde İdeal Toplum

· Tefsir Usulü Ve Tarihî

· Kur'ân'da Temel Kavramlar

· Ahkâm-ı Kur'âniyye (Konyalı Mehmed Vehbi Efendinin eseri olup, Osmanlıca'dan sadeleştirilmektedir.)