Hit (785) Y-1114

Mustafa Altundağ

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ustalılar / Karaisalı / Adana D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Altundağ
İlkokulu Adana'da bitirdikten sonra (1974) Karaisalı'da hıfzını tamamladı (1976).
Adana İmam Hatip Lisesi (1981),
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1986) mezunu.
Yüksek lisansım Marmara Üniversitesi SBE Tefsir Bilim dalında tamamladı.
Yüksek lisans tezi: "Müfessir Vahidi ve Fazailü's süver" istanbul'da bir süre imam hatip olarak görev yaptıktan sonra MÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu (1989).
1994 yılında doktorasını tamamlayıp aynı Anabilim Dalında öğretim görevlisi (1996) ve öğretim üyesi olarak çalıştı (1998).
Fakültedeki görevinin yanı sıra 1996'dan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisinde müellif-redaktör olarak çalıştı, ayrıca Diyanet işleri Başkanlığının Tefsir projesinde sekreter olarak görev yaptı.

ESERLERİ:

  • Ali b. Faddal el- Mücaşii'nin Nüketû Meanil- Kur'an Adlı Eserinin Tahlili ve Tenkitli Neşri (doktora tezi),
  • Hz Muhammed'in Risaletinin Evrenselliği (Muhammed Said Ramazan el-Bûti'nin bir tebliğinden, 1998),
  • Tevbe Sûresi (İsmail Hakkı Bursevî'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinden).