Hit (1117) Y-2255

Musa Kazım Yılmaz

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : musakazimyilmaz@gmail.com
D.Yeri : Mardin/Tulup D.Tarihi : 01.01.1954
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Musa Kazım Yılmaz

01 Ocak 1954’te Mardin/Tulup’ta doğdu.

1979 yılında Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını aynı yıl aynı Üniversitede,

Doktorasını 1986 da Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

1988 yılında Doçent Harran Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde Doçent,

1995 de Profesör oldu.

İdari Görevleri:

1998’den beri devam eden Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

Doktora takip kurulu Üyeliği, 2004’ten beri devam ediyor.

Doktora Tezi: Tabressi ve Tabatabai’de İmamiye Tefsiri

Eserleri:

1) Kur’an Ailesi, Hilal yayınları, İst., 1995

2) Kur’an’da Nasih ve Mensuh, çev. Musa K. YILMAZ Yeni Asya Yayınları, İst., 1996

3) İslam’ın Özü, Bir İslam Hiristyan Karşılaştırması, Ankara, 2007.

Makaleleri:

1-İslam’da Kardeşlik ve Bunu Yıkan Amiller, Din Eğitimi Dergisi, Ankara, 1990.

2-Kur’an’da Eshab-i Kehf, Din Eğitim Dergisi, Ankara,1990

3- İslam Ailesinin Mahiyeti ve Yapısı, Diyanet Dergisi, Ankara, 1990

4-Büyük İslam Şairi Yunus Emre, Diyanet Dergisi, Ankara,1990

5-Haccın Hikmetleri, Diyanet Dergisi, Ankara, 1990

6-Ramazan Orucu ve Hikmetleri, Diyanet Dergisi, Ankara, 1991

7-Çalışan Kadınların Sorunlarına Bir Başka Açıdan Bakış, Diyanet Dergisi, Ank., 1991

8-Gönderilen Son Peygamber ve Getirdiği Medeniyet, Diyanet Dergisi, Ankara, 1991

9- İnsan Hakları Üzerine, Diyanet Dergisi, Ankara, 1992

10- Çevre Kirliliğine Bir Başka Açıdan Bakış, Diyanet Dergisi, Ankara, 1993

11- Türkçe Kur’an Mealleri ve Bir Ayet, Yeni Ümit, 1993

12- Vahiy Olarak Kur’an-ı Kerim, Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Şanlıurfa, 1994

13- Cihad Ayetleri ve İnsan Hakları, Harran Ün. Ş.Urfa İlahiyat Fak. Dergisi, 1996

14- Fasık ve Eğlence, Harran Ün. Ş.Urfa ilahiyat Fak., Dergisi, 1997

15- Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim, AKEV Dergisi, Erzurum, 2004

16- İnsan Hakları ve Batı’nın Sınavı, Köprü, 2005.

17- Anarşi, köprü, 2005.

18- Doğu ve Güneydoğunun Sorunlar, Köprü, 2006.

19- Kürt orununun çözümü, Genç Yaklaşım, 2008.

20- Hoşgörü Uygarlığı, Köprü, 2008.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1) Şia’nın Kur’an’ın Tahrifiyle İlgili İddiaları, İSAV Yayınları, İstanbul, 1992

2) Hz. İbrahim ’ın Mesajı, Uluslar arası 1. Hz. İbrahim Sempozyumu, şanlıurfa, 1997

3) Kur’an’da Hz. Nuh ve Tufan, Cizre Kaymakamlığı, 2001.

4) Mevlana Sempozyumu, Şanlıurfa, 2007.

5) Ehl-i Sünnet ve Şia arasında Yakınlaşma, Uluslararası takrib Sempozyumu, İst. 2007 7.3 Yazılan

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1) Şia’da Din ve Devlet İlişkisi ve Velayet-i Fakih, Bursa, 1993

2) İslam Ailesi, Çocuk ve Aile Sempozyumu, Ş. Urfa, 1994

3) Tefsir’de Değişim, Diyanet İşleri Başk., Ankara, 2003

4) İslam’da Özgür Düşünce, Ankara, 1996.

5) Yunus’ta Peygamber Sevgisi