Hit (910) Y-1242

Orhan Atalay

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : oatalay@atauni.edu.tr
D.Yeri : Göle / Ardahan D.Tarihi : 31.12.1965
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Orhan Atalay

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi Göle / 01.12.1965

Medeni Durumu Evli

Yabancı Dili Arapça / Farsça / İngilizce

İlkokul: Ardahan / Göle- Dölekçayır Köyü İlkokulu, 1975

Ortaokul: Kars İmam Hatip Lisesi, 1980

Lise: Kars İmam Hatip Lisesi, 1984

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1989

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,”Kuran’da İnsan-Met’a İlişkisi ve Çalışmanın Yeri” 1993

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Doğu - Batı Kaynaklarında Birlikte Yaşama “1998

Doçent: Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,” İçtimaî Tefsir Okulu” 2002

Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 2007

ESERLERİ

Kitaplar

· Doğu - Batı Kaynaklarında Birlikte Yaşama, Türkiye Yazarlar Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999

· 20. Yüzyıl Tefsir Akımı, Beyan, Yayınevi, İstanbul, 2004.

· Bilinç ve Put, Bilge adam Yayınevi, Van, 2007

Makaleler

· Kuran’da Sosyal Grup İfade Eden Kavramlar, Atatürk Ünv. İlâhiyat Fak. Dergisi, Sayı:16, 2001

· İkbal ve Kur’anî Düşünüş Biçimi, EKEV Akademi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Mayıs 2000

· Molla Sadrâ’da Vahiy Olgusunun Açıklanması, EKEV Akademi Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Güz 2001

· Kuran’ın Tefekkür Dinamizmi ve Kültürel Mirasımız, Dosya Dergisi, 1997, Yıl:1, Sayı 1)

· İbn-i Hâleveyh ve İ’râbu Selâsine Sure Mine’l-Kuran, Ata. Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Yıl: 2002

· Kutsal Metinlerde Çoğulculuk ve Sınırları, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 7, Sayı 17, Güz 2003

· Kuran’da İki Terim ve Meallerdeki Karşılıkları Üzerine, Marife, Yıl 6, Sayı 2, Güz 2006

· Ahbâr ve Ruhban, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 2006

· İbni Rüşt ve Tevil Odaklı Tecdit Projesi, Tabular arası, Yıl 6, Sayı 15–16, Ocak-Nisan 2006

· Yirminci Yüzyıl Müslüman Aklın Modernizeyi Tasavvur Biçimi, EKEV, Yıl 11, Sayı 30, Kış 2007

Tebliğler

· Evrensel Kültür Mirasının İnşâ, İntikal ve İbkâsında Harran'ın Rolü, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa.

· Kuran’ın Başka Dillere Çevrilmesi Ekseninde Ortaya Çıkan Tartışmaların Tarihsel Arka Planı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 24–26 Nisan 2003

· Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirinde İçtimai Boyut, Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum, 26–28 Haziran 2006 Erzurum.

Müzakereler

· 'İnanç Özgürlüğünün Sınırı/Kapsamı ve İnanç Özgürlüğü Açısından Mürteddin Cezalandırılması' (Ateş Abdurrahman) isimli tebliğin müzakeresi, 26–28 Mayıs, 2006 Konya.

Çeviriler

· Çağla Yüzleşmede Dinî Düşünce (Arapçadan Çeviri Kitap, Orijinal İsmi: el-Fikru’d-Dinî fî Muvâheceti’l-Asr, Muhammed İffet Şarkavî, Veysel Güllüce ile ortak çalışma,), EKEV Yayınevi, Erzurum, 2001)

· Bintu’l-Şâtî Perspektifinde Esbâbu’l-Nüzul Üzerine (İngilizceden Çeviri, Yayımlanmış Makale, Orijinal İsmi: Bint al-Shatı On Asbâl al- Nuzûl, Sahıron Syamsuddin, İslamic Quarterly, 1999, EKEV Akademi Dergisi -Sosyal Bilimler- Cilt:2 Sayı:1 Kasım 1999)

·Mecâzu’l-Kur’ân: Dolaylı Anlatım, John Wansbrough, (İngilizceden çeviri, Ata. Ünv. İlâhiyat Fak Dergisi Sayı XIX, Yıl 2003)

Sadeleştirme

· Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kuran Dili, (Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Prof. Dr. Sadık Kılıç ve Doç. Dr. Orhan Atalay) Akçağ Yayınevi. 2006 Ankara