Hit (568) Y-3632

H. Yücel Başdemir

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Giresun / Bulancak D.Tarihi : 1974
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Felsefe Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

H. Yücel Başdemir

Özgeçmiş

1974 yılında Giresun/Bulancak’ta doğdu.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1996 yılında tamamladı.

Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "John Stuart Mill'in Hürriyet Anlayışı" konulu tezle bitirdi.

Doktora öğrenimine yine aynı enstitüde devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalında Felsefe Tarihi araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ

Tez

· Lisans Tezi: BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Epistemolojik Açıdan Sezgi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1996.

· Yüksek Lisans Tezi: BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör. John Stuart Mill’in Hürriyet Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000.

· Doktora Tezi: BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör, Liberalizmin Ahlâkî Temelleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.

Telif Makaleler

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., "Bireysel Hürriyet Düşüncesi ve J. Stuart Mill", Liberal Düşünce Dergisi, sayı: 24, Ankara, 2001.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., "Thomas Aquinas'ın Tanrı Anlayışı", Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. cilt 2, sayı 3, Çorum, 2003.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., "İskoç Aydınlanma Etiği: Hutcheson, Hume ve Smith", Liberal Düşünce Dergisi, sayı 37, Bahar, 2005.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., "Ahlak Metafiziği", Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, editör: Recep Kaymakcan-Mevlüt Uyanık, DEM yayınları, İstanbul, 2007.

Seminer

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., “Bir Metot Olarak Ahlak”, Liberal Düşünce Topluluğu, Mümin Erkunt Seminer Salonu, Seminer, 2002.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., "John Rawls'ın Ahlak Anlayışı", Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Seminer Salonu, Şubat, 2004.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., "İslam ve Çağdaş Terimler Üzerine", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Seminer Salonu, 21 Şubat 2007.

Kongre

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., (müzakereci olarak) “İnsan Hakları ve Demokrasi Tarihi” LDT, II. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi, Kapadokya, 26-29 Ekim 2002.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, Ar. Gör., “Demokrasi ve Sivil İtaatsizlik” (oturum başkanı), III. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi, Kapadokya, 24-26 Ekim 2003.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, “Kuş Gribi İtlaf ve Hayvan Hakları”, II. Uygulamalı Etik Kongresi, ODTÜ-Ankara, 18–20 Ekim 2006.

· BAŞDEMİR, Hasan Yücel, “Din ve Özgürlükler”, 2006 Liberal Düşünce Kongresi, Ürgüp-Nevşehir, 3–5 Kasım 2006.

Tercüme Kitap

· Mises, Ludwig von, Ekonomik Politika, çev.: Hasan Yücel BAŞDEMİR, basım aşamasında.

Tercüme Makaleler

· MONTANER, C. A. “Latin Amerika’da Elitlerin Kültür ve Davranışı”, çev.: Hasan Yücel BAŞDEMİR, Liberal Düşünce Dergisi, sayı: 22, Ankara, 2001.

· de SOTO, J. H., “Kapitalizmin Ahlakı”, çev.: Hasan Yücel BAŞDEMİR, Piyasa Dergisi, sayı: 4, Ankara, 2002.

· The ECONOMIST, "Komplo Teorileri: İşte İnanmamızı İstedikleri Şey", çev.: Hasan Yücel Başdemir, Liberal Düşünce Dergisi, sayı 29, Ankara, 2003.

· RATNAPALA, Suri, "Ahlakî Sermaye ve Ticarî Toplum", çev.: Hasan Yücel Başdemir, Piyasa Dergisi, sayı: 12, Ankara, 2004.

· HAYEK, Friedrick A., "Piyasanın Ahlakî Buyruğu", çev.: Hasan Yücel Başdemir, Piyasa Dergisi, sayı: 13, Ankara, 2005.