Hit (520) Y-3516

Hasan Çiçek

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hcicek13@yahoo.de
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Felsefe Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Çiçek

Eğitim

Lisans Atatürk Ünv. Fen-Edebiyat Fak Felsefe Böl. 1987

Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

Yabancı Diller Almanca

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Mevlana’nın Mesnevisinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem: Örnekle Eğitim

· Doktora Tezi: Karl Jaspersin Siyaset Anlayışı

Makaleler

· Karl Jaspersin Siyaset Anlayışında Politik Suç Kavramı, Felsefe Dünyası, sayı 37, 2003 Ankara

· Kadim Üç Felsefe Problemi Bağlamında Mevlana’nın Mesnevisinde Metaforik Anlatım, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003–2, Ankara

· Türkülerin Akasındaki Felsefi Dünya Yayına Hazır

· Mevlana’nın Mesnevisinde Soyut Kavramların İfade Aracı Olarak Metafor, Yayına Hazır

· İki Sevgi Filozofu: Mevlana ve Karl Jaspers, Felsefe Dünyası Dergisi, 42, Ankara, s. 103- 112, (2005/2), (Dergi İssn: 1301- 0875)

· Mevlana ve K. Jaspersin Benzeşen İnsan Anlayışı, Felsefe Dünyası Dergisi, 39, Ankara, s.159–169, (2004/1), (Dergi İssn: 1301–0875)

· XX. Yüzyılda Bir İnsan Felsefesi olarak Varoluşçuluk, Yayına Hazır

· Hegel'in Mantıksal Sisteminin Bir Aşaması Olarak İnsan, Yayına Hazır

· Karl Jaspers'in Tarih Felsefesinde "Odak Çağ", Yayına Hazır

· Mevlana'nın Mesnevi'de Düşünceyi İfade Biçimi Olarak Edebi Sanatlar,

· Yayına Hazır

· Hegel’in Siyaset Felsefesinde Birey Devlet İlişkisi, Yayına Hazır

· Hegel’in Siyaset Felsefesinde Din- Devlet İlişkisi, Yayına Hazır

· Plotinosun sudur anlayışı ve İbn Sinaya Etkileri, Yayına Hazır

· Felsefede Ütopya Ütopyalarda Felsefe, Yayına Hazır

· Ütopyalar Ütopya Mıdır? Yayına Hazır

· Düşünceyi İfade Etme Özgürlüğü Ve Hoşgörü Yayına Hazır

· Platon'dan Mevlana'ya Metafor Yayına Hazır

· Aristoteles ve Mevlana'da Orta Yol Anlayışı, Yayına Hazır

· Siyaset Etiği, Devam Ediyor

· Mevlana'nın Anlaşılması İçin Mecalisi Saba, Yayına Hazır

· Jaspers'in Demokrasi Anlayışı, Yayına Hazır

· Jaspers'te Varoluşun Tarihselliği, Yayına Hazır

· Jaspers'e Göre Çağı Yanıltan Üç Anlayış, Yayına Hazır

· Metafizikle Temellendirilen Varoluşçuluk: Karl Jaspers, Yayına Hazır

· Varoluşsal İletişim

· Antikçağ Atinasının Vicdanı Olarak Sokrates, Yayına Hazır

· İki Medeniyet İki Ortaçağ, Yayına Hazır

· Logosa Davet, Yayına Hazır

· Eğitim Sistemimizle Karşılaştırma İmkânı İçin İsveç Eğitim Sistemine

· Yüzeysel Bir Bakış, Yayına Hazır

· Şiddete Karşı Empati ve Sempati, Yayına Hazır

· Başkalarının Özgürlüğünü Koruma/Savunma Eğitimi, Yayına Hazır

· Eğitimde Reforma -Şimdilik Ütopik- Bir Katkı, Yayına Hazır

· Mevlana Yılında Mevlana'dan Eğitime İlişkin Beş Aforizma, Yayına Hazır

Bildiriler

· Karl Jasperste Egzistansiyal ve Politik Özgürlük, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Seminerleri, 07. 10. 2004, Van

· Mevlana Felsefesinde Şiddet Karşıtı Söylem", ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10- 15 Eylül 2007, Ankara- Türkiye

· Hizanın Kültürel Zenginliğinin Tarihsel Arka Planı", Uluslararası Dünden Bu Güne Tatvan Sempozyumu, 31 Ağustos- 1?2 Eylül 2007 Tatvan- Türkiye