Hit (506) Y-796

Hakânî (Mehmet Beği)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1606
Görevi : Divan Şairi Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Hakânî (Mehmet Beği) :

Divan şairidir. Hakkındaki bilgiler yetersizdir.
Vezir-i Azam Ayaş Paşa'nın yakınlarından ya da oğlu olduğu söylenmektedir.
Müteferrika iken Sancak Beyliğine yükseldi.
Divan-ı Hümâyun Muhasebeciliğine getirildi.
İstanbul Edirnekapı Mezarlığına gömülüdür.
Divan'nında. yer alan şiirlerindeki dilinin sadeliğiyle tanınan Hâkânî, asıl ününü Hz. Peygamberin (sav.) Şekil ve şemailini tasvir eden Hilye adlı mesnevisiyle kazanmıştır.
Birçok nazire yazılan bu eserine sonraki yüzyıllarda da eşdeğer bir eser yazılmadığı belirtilmektedir.

Eserleri :

•Divan,
•Hadis-i Erbain (manzum, 40 hadis çevirisi, mesnevi tarzında, 1603),
•Hilye-i Hakani (yaz. 1598, bas-, 1840, 1891).