Hit (798) Y-3764

Ahmet Ak

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aak@inonu.edu.tr
D.Yeri : Kahramanmaraş D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Mezhepleri Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Dr. Ahmet Ak

Özgeçmiş

1963’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu.

1980’de Pazarcık Lisesi’nden,

1983’de OTDÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden,

1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dalı’nda “Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal’inde İslam Mezheplerinin Tasnifi” isimli çalışmasıyla Yüksek Lisans’ını,

2006’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (İslam Mezhepleri Tarihi) Anabilim Dalı’nda “Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik” isimli tezi ile doktorasını tamamladı.

1993 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi’ne İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı.

2000 yılında 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçici olarak görevlendirildi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006’da doktorasını tamamladıktan sonra, aynı yıl içinde mecburi hizmetini tamamlamak için Dr. Araştırma Görevlisi olarak İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesine döndü.

Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Makaleler

  • Ak, Ahmet "Şehristani'nin "Le Kitab al-Milel"inde İslam Mezheplerinin Tasnifi" (Çeviri) İnönü üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Cilt 1, sayı, 1 162–172, 1995.
  • Ak, Ahmet Şehristani'nin el-Milel ve'n-Nihal'inde İslam Mezheplerinin Tasnifi (Yüksek Lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 1996.
  • Ak, Ahmet Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumunun Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005.
  • Ak, Ahmet Maturidi Kaynaklarda Maturidi ve Maturidilik (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara 2006.
  • Ak Ahmet Maturidi'nin Mürcie'ye Bakışı Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt, 8, Sayı, 24, Ocak-Nisan 2006, s.193–202.
  • Ak Ahmet Ebu'l-Muin en-Nesefi'ye Göre İman-Amel İlişkisi Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt, 8, Sayı, 24, Ocak-Nisan 2006, s.245–252.
  • Ak Ahmet Faslün Fi'l-İman Adlı Eser ve Maturidiye Aidiyyeti Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt, 9, Sayı, 26, Eylül-Aralık 2006, s.113–122.
  • Ak Ahmet Maturidi'nin Şükür Anlayışı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. XLIII, Sayı II, 147–157, 2006.