Hit (2755) M-2008

Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Toplulukları

Yazar Adı : İlim Dalı : Tarih
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Toplulukları (Ali Kenanoğlu ile birlikte)

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bu makaledeki, yapılan araştırma da Tokat yöresi ele alınmaktadır. Tokat yöresinin geçirmiş olduğu tarihsel süreçten kısaca bahsedildikten sonra Hubyar Sultan’ın Anadolu’da yerleşimi ve ocağın tarihsel süreçleri menkıbe ve söylencelere dayanarak verilmektedir. Makalenin son kısmında ise beydili oymağından genel olarak bahsedildiği gibi yerleşim yerlerine ve oymağın tarihsel süreçlerine de yer verilmektedir.

Tokat region is dealt with in this study. After historical process in the Tokat region is shortly presented, Huybar Sultan’s settlement in Anatolia and the Order’s history are provided through legends and tales. In the last part of the article, general information on Beydili Tribe as well as information on its location and history are given.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :