Hit (3303) M-1709

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler

Yazar Adı : İlim Dalı : Genel
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler (Mehmet Emin Küçük ile birlikte)

Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Sanayi Toplumu standart mal ve hizmetlerin kitlesel üretimine ve kitlesel dağıtımına dayanır. Şirketlerin amacı aynı malı çok miktarda ve rakiplerinden ucuza üreterek ve dağıtarak birim maliyeti düşürmektir. Kitlesel üretim ve kitlesel dağıtım merkezileşmeye dayalı bir ekonomik model; mekanistik, katı/hiyerarşik örgüt yapıları; ve geleneksel eğitim gerektirir. Şirketler “üret, depola, sat” mantığıyla hareket etmektedirler. Bilgi Toplumu ise daha karmaşık ve zengin bir toplumsal yapının göstergesidir. Şirketlerin amacı müşteriler için kitlesel olarak kişiselleştirilmiş mal ve hizmetler üretmeleridir. Müşteri, istediği kişiselleştirilmiş malı ya da hizmeti, istediği fiyata dünyanın neresinden olursa olsun sağlayabilmektedir. Robert B. Reich’ın “Müthiş Düzen Çağı” olarak adlandırdığı Bilgi Toplumu, kişiselleştirmeye dayalı bir ekonomik model, dinamik ve düz bir örgütsel yapı, müşteri odaklı bir eğitim gerektirir. Şirketler “sat, üret, teslim et” mantığıyla hareket etmek zorundadırlar. Bu bildiride Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna geçiş aşamasında gerçekleşen belli başlı değişimler ve Bilgi Toplumunun temel dinamikleri tartışılmaktadır.

Industrial Society is based on mass production and mass distribution of standardized goods and services. The objective of companies is to reduce the unit cost by producing and distributing the same goods in large quantities cheaper than their competitors. Mass production and mass distribution requires an economic model based on centralization; mechanistical, rigid/hierarchical organizational structures; and traditional education. Companies act on the basis of the logic of “produce, store, and sell”. Information Society on the other hand is an indication of a more complex and richer social structure. The objective of companies is to produce mass customized and personalized goods and services for their customers. The customer can buy a personalized good or service with the best price from anywhere in the world. Called “The Age of Terrific Deal” by Robert B. Reich, Information Society requires an economic model based on personalization; dynamic and flat organizational structures; and customer focused education. Companies must act on the basis of the logic of “sell, produce, and deliver”. This paper discusses the major changes that take place during the transition from Industrial Society to Information Society along with basic dynamics of the Information Society.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :