Hit (2786) F-130

اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر - Allahın İlk Yarattığı Peygamberinin Nurudur Ey Cabir, Rivayeti Hadis midir?

İlim Dalı : Akaid Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-07-14 Güncelleyen : /2019-05-24

Soru: اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر - ''Allahın ilk yarattığı peygamberinin nurudur ey Cabir '' rivayeti hadis midir?

el Cevab:
اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر 
''Allahın ilk yarattığı peygamberinin nurudur ey cabir ''
İmam es Suyuti bu hadisin değişik rivayetlerini inceleyip şöyle demiştir. 
‘’Leyse lehu isnad yutemed aleyhi’’. Bu rivayetin hiçbir şekilde itibar edilecek bir senedi yoktur. [1]

Sufiyyeden ve tasavvuf ehinin büyüklerinden Abdullah Sıddık el Gumari, bu hadis üzerine yazdığı kitabında bunu isbat eder. 

Abdullah Sıddık Gumari, Murşidul Hair li Beyani Vadi Hadisi Cabir ilk yaratılan varlığın peygamberimizin nuru olması hakkındaki rivayet hakkında hadis ilmi açısından kritik içeren kitap için tıklayınız;

 


[1] Bkz. el Havi lil Feteva I.325; Acluni, Keşful Hafa, I.303 H no: 827