Hit (793) Y-2525

Hikmet Ertaş

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Siirt/Eruh D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,İmam,Öğretmen Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Yüzüncü Yıl Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-09-23

HikmetErtaş

Siirtte dünyaya geldi.

İlk Okulu Siirt merkez Yokuşbağlar köyünde bitirdi.

Orta okul ile lise öğrenimini Siirt İmam-Hatip Lisesinde tamamladı.

2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Orta, Lise ve Lisans öğrenimi boyunca emekli imam olan babası Molla Bedri Ertaş’tan Klasik Medrese Usulüne göre Arapça Gramer ve İslâmi İlimleri okudu.

2000-2001 yılları arasında Siirt İl Müftülüğünde Murakıp ve Cezaevi Vaizi olarak görev yaptı.

2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının Konya-Selçuk Eğitim Merkezi için açtığı Otuz aylık “Hizmet İçi İhtisas Kursu” sınavında başarı göstererek, Konya Selçuk Eğitim Merkezine başladı.

2004 yılında Eğitim Merkezi’ni başarı ile tamamlayarak Konya ilinin Yalıhüyük ilçesine vaiz olarak atandı.

1997 de Siirt’te imam olarak göreve başlayan Ertaş, Eylül 2005 ‘te Vaiz iken Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılarak, Milli Eğitim Bakanlığına Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni olarak atandı.

2003 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, İslâm Hukuku bilim dalında Yüksek Lisansa başladı.

“Fıkıh Mezhepleri İle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizî’nin Hukukçuluğu” tezi ile Haziran 2006’da Master eğitimini tamamladı. Halen Konya’da Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

 

Eserleri:

1-Modern Mısır Edebiyatçısı İhsan Abdulkuddus’un Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği (Lisans Tezi)

2-Muhammed Esed’in Mucize Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

3-Muhammed Esed’in Dört Mezhebin Dışında Kalan Yorumları Çerçevesinde Ahkâm Ayetlerini Anlama Biçimi (Yüksek Lisans Semineri)

4-Fıkıh Mezhepleri İle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizî’nin Hukukçuluğu (Yüksek Lisans Tezi)

5-İslam Hukukunda Ölü Adına İbadet

6-İslam Hukukunda Üç Talak Meselesi

7-Misyonerlik Faaliyetlerinin Türkiye Boyutu.

8-Atatürk’in Din Olgusuna Bakışı ve Din Anlayışı