Hit (2505) Y-3350

A. Saim Kılavuz

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

A. Saim Kılavuz

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek İslam Enstitüsü, 1975.

Doktora: İman ve Küfür Arasındaki Sınır, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983.

ESERLERİ

Kitap

· İman-Küfür Sınırı, İstanbul 1982, 1984, 1994, 2000, 2003.

· Din Kültürü Ahlâk Bilgisi (H. Algül-O. Çetin-A. Köten ile birlikte), İstanbul 1984, 1985, 1986, 1988, 1990.

· Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelâma Giriş, İstanbul 1987, 1990, 1995, 2000, 2002.

· Ebû Seleme es-Semerkandî ve Akaid Risalesi, İstanbul 1989.

· İslâm İnancında Cin, Bursa 1994.

· T. D. V. İlmihal (Akaid kısmı), İstanbul 1998.

· 99 Soruda İslâm Akaidi, İstanbul 1998.

· Akaid (İHL ders kitabı), İstanbul 1997.

· Kelâm (İHL ders kitabı), İstanbul 1997, 1998.

· İslâm'da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (Akaid ve Kelâmla ilgili maddeler ve redaktörlük), ed. İ. Kâfî Dönmez, İstanbul 1997.

Kitap Bölümü

· “Allah’ı Bilmek: Allah”, İslâm’a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi içinde, ss. 41-59, ed. Hayati Hökelekli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, (U. Murat Kılavuz ile müşterek yayın).

· “Hayreddin Karaman”, Çağdaş İslâm Düşünürleri içinde, ss. 301-346, ed. Cağfer Karadaş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

Makale

· "Bişr b. Ğıyâs el-Merîsî, Hayatı, Görüşleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri", U. Ü. İ. F. Dergisi, c. II, sy. 2, 1987.

· "Hasan b. Ali el-Berbehârî, Hayatı ve İtikadî Görüşleri", U. Ü. İ. F. Dergisi, c. II, sy. 2, 1987.

· "Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi", T. D. V. Kutlu Doğum II, Ankara 1992.

· “The Human Responsibility Problem in Islamic Theology: The Case of Generated Acts”, The Islamic Quarterly, vol. 50, issue: 3, pp. 201-216, London 2006, (U. Murat Kılavuz ile müşterek yayın).

Bildiri ve Müzakere

· “Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi”, Kutlu Doğum Haftası II Sempozyumu, 1-7 Ekim 1990,

· Ankara; Kutlu Doğum Haftası II, ss. 25-49, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1992.

· Prof. Dr. Nureddin Itr’ın “Âhâd Hadislerin İtikatta Delil Olması” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, Uluslararası Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu, 18-20 Kasım 1995, İstanbul;

· Sünnetin Dindeki Yeri, ss. 227-232, Ensar Neşriyat, İstanbul 1997.

· Prof. Dr. Hüseyin Atay’ın “İslâm Medeniyetinin Çöküş Sebepleri ve Yeni Bir Atılımın Ön Şartları” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, 10-11 Mayıs 1997,

· İstanbul; İslâm ve Modernleşme, ss. 225-227, İSAM Yayınları, İstanbul 1997.

· Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz’un “Ebû Hanîfe’nin Kelâmî Görüşleri ve Sünnî Kelâmın Oluşumuna Etkileri” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, 16-19 Ekim 2003, Mudanya – Bursa; İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve

· Düşünce Sistemi, c. 2, ss. 157-159, Kurav Yayınları, Bursa 2005.

· Prof. Dr. Mustafa Öz’ün, “Şiî Fırkaların Hz. Ali Tasavvuru” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Bursa; Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali, ss. 187-188, Bursa İl Müftülüğü Yayınları, Bursa 2005.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort