Hit (1437) KUR-1980

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İKÖPAB)

Kurum Türü : Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : İran / Tahran Özellik :
Ekleyen : /2014-09-27 Güncelleyen : /2014-09-27

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İKÖPAB)

İngilizce: Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Member States, Fransızca: 'Union Parlementaire des Etats Membres de l'OCI, Arapça İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) (İKÖ)’ın parlamento ayağını oluşturur. İİT’ye üye ülkelerin parlamentolarından heyetlerin bir araya geldiği bir platformdur. Ancak, İİT’ye üye olup da İSİPAB(İKÖPAB)’a henüz üye olmamış beş ülke vardır.

İKÖPAB’ in 9-10 Eylül 1998 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Genel Kurul’u esnasında yapılan 1. Koordinasyon ve 14-15 Aralık 1998 tarihlerinde Tahran’da yapılan 2. Koordinasyon toplantılarında oluşturulan kurucu tüzüğün 15-17 Haziran 1999 tarihlerinde Tahran’da yapılan Kurucu Konferans’ta kabul edilmesi ile kurulmuştur. Merkezi İran’ın başkenti Tahran’dadır. hedeflerini şu şekilde sıralamaktadır:

İslam Medeniyetinin farklı yönlerinin vurgulayarak kutsal İslam ilkelerinin tanıtılması ve yayılması,

Her ülkenin anayasası ve koşulları göz önüne alınarak, tüm üye devletlerde İslami danışma(şura) ilkesinin uygulanmasının geliştirilmesi ve desteklenmesi,

Uluslararası arenada ve uluslararası örgütlerde İİT(İKÖ) üye ülkelerinin parlamentoları arasında kapsamlı ve yararlı işbirliği ve koordinasyon için bir çerçeve sağlanması,

Üye parlamentolar ve üyeleri arasında toplantı ve diyalogların arttırılması, parlamenter tecrübenin teatisi, üye devletlerin çıkarları doğrultusunda ekonomik, kültürel, sosyal ve politik konuların müzakere edilmesi, kültürel, politik ve ekonomik egemenliği empoze etme girişim ve tehditlerine karşı müdahale etme ve karşı durabilmesi ve bu konular üzerinde uygun kararlar ve tavsiyeler alınması,

Ortak hedefler oluşturma amacıyla diğer parlamento, hükümet veya sivil toplum örgütleriyle ilişkilerin, işbirliğinin ve koordinasyonunun güçlendirilmesi,

Adalet temelinde insan hakları ve insani ilkelere saygının arttırılması ve savunulması, bununla birlikte barışın tesisi için dünya halkları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi.

Üyelik ve Temsil

Birliğe, İİT üyesi ülkelerin parlamentoları üye olabilmektedir. Üyelik mevcut üye parlamentoların üçte ikisinin olumlu oyu ile kazanılır. İSİPAB’a şu an için 52 ülke parlamentosu üyedir.

Parlamentolar, İSİPAB Tüzüğü gereği parlamento başkanı ve dört parlamenterden oluşan delegasyonlarca temsil edilir. (KKTC’de Meclis Başkanı ve 4 parlamenter ile temsil edilmektedir.)

Gözlemciler

Bölgesel ve uluslararası örgütler ile Müslüman topluma sahip ülke parlamentoları İSİPAB bünyesinde gözlemci statüsü alabilirler. Gözlemciler İSİPAB konferanslarına katılabilir, görüş bildirebilir ancak oylamaya katılamazlar. Şu an için Birliğin yirmi iki gözlemci üyesi bulunmaktadır.

KKTC bu gözlemci ülkelerden birisidir. Birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin gücü sayesinde bu desteği de arkasına alan KKTC, 2006 yılında İstanbul Declaration’ı ile anılan tarihi karar ile “Turkish Cypriot State” ünvanı ile gözlemci statüsüne kavuşmuştur. Bu bizim için önemli bir başarıdır.

Organları

İSİPAB, faaliyetlerini Tüzükte belirtilen dört ana organ üzerinden yürütür. Bunlar;

Konferans

Genel Komite

İcra Komitesi

Genel Sekreterlik'tir.

Üye parlamentoların tamamının katıldığı Konferans yukarıda bahsedilen hedeflere yönelik konuları müzakere eder, buna uygun karar ve tavsiyeleri kabul eder. Konferansın gündemi İcra Komitesinin teklifi üzerine Genel Komite tarafından belirlenir. 2011'de yapılan tüzük değişikliği ile birlikte Konferansın yılda bir kez toplanması öngörülmüştür. Şu ana kadar yedi kez olağan, iki kez de olağanüstü Konferans düzenlenmiştir:

Kurucu Konferans, Tahran, İran İslam Cumhuriyeti, 15-17 Haziran 1999

2. Olağan Konferans, Rabat,Fas Krallığı, 27-28 Eylül 2001

3. Olağan Konferans, Dakar, Senegal Cumhuriyeti,9-10 Mart 2004 (katıldık)

4. Olağan Konferans, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti,12-13 Nisan 2006 (katıldık) Bu toplantıda KKTC gözlemci statüsünü aldı.

5. Olağan Konferans, Kahire,Mısır Arap Cumhuriyeti, 30-31 Ocak 2008 (katıldık)

6. Olağan Konferans, Kampala,Uganda Cumhuriyeti, 30-31 Ocak 2010 (katıldık)

1. Olağanüstü Konferans, Şam, Suriye Arap Cumhuriyeti, 30 Haziran 2010 (katıldık)

2. Olağanüstü Konferans, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 Ocak 2012 (katıldık)

7. Olağan Konferans, Palembang, Endonezya Cumhuriyeti, 24-31 Ocak 2012 (katıldık)

Birliğin Genel Sekterelik görevini 2008 yılında devralan Prof.Dr.Mahmut Erol Kılıç 2012 yılı Ocak ayında ikinci defa seçilmiştir.Prof.Kılıç KKTC’nin gözlemci statüsünü elde etmesinde şahsen büyük rol almıştır.

            Yapılan konferanslarda İslam Dünyası’nın önemli liderleri ile birlikte KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanları da İKÖPAB’a hitap etme şansına sahiptirler. Bu da bu önemli platformda dikkatleri Kıbrıs Türküne çekmektedir. Kıbrıslı Rumlar farklı dinlerine rağmen bu birliktyen bizleri dışlatmak için müthiş bir çaba sarf etmektedirler.

Daimi İhtisas Komisyonları

İSİPAB Tüzüğü, üyeleri Konferans tarafından seçilen dört daimi ihtisas komisyonu kurmuştur. Bunlar:

Siyasi ve Dış İlişkiler Komisyonu (KKTC, bu komisyonu düzenli olarak takip etmekte ve Kıbrıslı Türkler leyhine kararlar çıkmasında TC heyeti ile işbirliği halinde çalışmaktadır.)

Ekonomik İşler ve Çevre Komisyonu

İnsan Hakları, Kadın ve Aile İşleri Komisyonu

Kültürel ve Hukuki İşler, Medeniyetler ve Dinler Arası Diyalog Komisyonu

Adres :
Web :