Hit (2811) KUR-2087

Abayi Bafanlar (Cemaati Abayi Bafani Hassa)

Kurum Türü : Osmanlı Sanat Kurumları Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / İstanbul Özellik : Dokuma Sanatları
Ekleyen : /2015-04-11 Güncelleyen : /2015-04-11

Aba-yi bafanlar - Cemâat-i Abây-ı Bâfân-ı Hâssa

Maaş defterlerinde “cemâat-i abây-ı bâfân-ı hâssa” olarak kayıtlı olan aba dokuyucular, kaba yünden bir kumaş türü olan abayı dokuyan sanatçıların oluşturduğu bölüktür.

Ehl-i Hiref teşkilatının dokuma bölüklerinden biri olan abay-ı bafanlar, aba kumaştan dikilecek üstlük, şalvar vb. giysiler için gerekli kumaşı dokumaktaydılar.
Ehl-i Hiref örgütü içinde aba-yı bafanlar arasında Tebriz’den sürgün gelmiş olanlar, devşirme veya Edirne sarayından nakil olanlar bulunmaktadır. 1526 tarihinde sekiz sanatçıyı bünyesinde barındıran bu bölüğün mevcudu, 16. yüzyılın sonunda yirmi beşe kadar çıkmış olup 17. yüzyılda azalmaya başlamış, 18. yüzyılda ise bölüğün adı defterlere kaydedilmiş ancak hiç çalışanı olmamıştır.

Adres :
Web :