Hit (3660) K-1164

es Saydele fi et Tıb

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Tıb
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27

es-Saydele fi't-tıb

Bîrûnî'nin günümü­ze ulaşan son önemli eseri olup 442'de (1050) müellif seksen yaşlarında iken tamamlanmıştır.
eş-Saydene fi't-tıb adıyla da anılan eser tıp, eczacılık, bota­nik ve filolojiden bilim tarihiyle ilgili ba­zı konu ve hususlara kadar önemli bilgi­leri içine alır.
Eserin Arapça tam metni ve İngilizce tercümesi al-Birîıni's Book on Phaımacy and Materia Medica adı altında iki bölüm halinde 1973'te Karaçi'de neşredilmiştir.

...