Hit (4137) K-418

el Esrarül Muhkeme fi Halli Rumuzil Kütübil Müterceme

Yazar Adı : Alemi Abdüsselam b. Muhammed Abdüsselam el Haseni el Fasi İlim Dalı : Tıb
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15

el Esrarül Muhkeme fi Halli Rumuzil Kütübil Müterceme

Bu eserinde mü­ellif Arapça'ya tercüme edilen tıbbî eser­lerdeki yabancı asıllı terimleri açıklar

Yeni elde edilen bazı ilâçları tanıt­ır.

<
...