Hit (683) Y-808

Beşir Hamitoğulları

Künyesi : Prof.Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Mardin D.Tarihi : 1938
Görevi : Uzm.Alanı : İktisat
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Beşir Hamitoğulları ;

İktisatçıdır.
Kızıltepe Merkez İlkokulu (1941), Mardin Lisesi (1950), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1960) mezunudur.
Doktorasını Paris Üniversitesi İktisat Fakültesinde yaptı (1961-65).
Yurda dönüşünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine öğretim üyesi oldu.
1973'te doçent unvanını aldı.
1985'te profesörlüğe yükseldi.
Fransa ve İngiltere üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler verdi, incelemeler yaptı.
Ecevit hükümetine başdanışmanlık (1973-74), KKTC Devlet Başkanı Rauf Denktaş'a fahri danışmanlık yaptı.
Mardin ili temsilcisi olarak Danışma Meclisi üyeliğinde bulundu.
Makaleleri Siyasal Bilgiler, İstanbul Hukuk, İlim ve Sanat, Dış Politika, Milliyet, Cumhuriyet, Milli Gazete, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, Yeni Dönem vd. yıllık, dergi ve gazetelerde yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok bilimsel toplantıya konuşmacı olarak katıldı, bildiriler sundu.
Türk Parlamenterler Birliği, Türkiye Ekonomi Kurumu, BM Türk Derneği üyesidir.

Eserler :

•La Planification du Developpement Economique En Turquie (Türkiye'de İktisadi Kalkınma Planlaması, 1968),
•Kapitalist Ülkelerde Devlet Müdahalesinin Anlamı ve Türkiye'de Durum (1972),
•Teknoloji Transferi Sorunu ve Türkiye (1974),
•Halk Sektörü (1974),
•Kapitalist Toplumun Yaratığı Şoklar ve Roma Kulübü (M. Koloğlu'na 70 yaş armağan kitabında sh. 91 -1119, 1975),
•Uluslararası Ekonomik Düzen ^Türkiye'nin Mekân Boyutu (1977),
•İktisadi Sistemlerin Temelleri (1978),
•Çağdaş İktisadi Sistemler-Strüktürel Bir Yaklaşım (1982),
İslâmın Kalkınma Modeli (1987).

Ayrıca ders kitapları ve basılmamış eserleri vardır.