Hit (1472) MM-78

Naat - Gazel

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

GAZEL

Sakın terk-i edebden kûy-i Mahbûb-i Hudâ’dır bu
Nazargâh-ı İlâhîdir makaam-ı Mustafâ’dır bu
Felekde mâh-ı nev Bâb-üs-selâm’m sîneçâkîdir
Bunun kandili cevzâ, matla’-ı nûr ü ziyâdır bu
Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhidir fazîletde
Tefevvuk-kerde-i arş-i cenâb-ı Kibriyâ’dır bu
Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
îmâdın açtı mevcûdât-ı çeşmin tûtiyâdır bu
Mürâat-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha
Matâf-ı kudsiyândır cilvegâh-ı enbiyâdır bu

Nâbî