Hit (2677) F-677

Gizli Evliliğin Hükmü, Sahih Nikahın Şartları,Evliliğin İlan Edilmesinin Önemi

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Nikah/Evlilik
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2028-02-16 Güncelleyen : /2019-05-06

Soru: Gizli Evlilik Caiz mi? Hanefi Mezhebine Göre Caiz Diyorlar Doğru mu?

el Cevab: Evlilik ilan edilmelidir. Ama bir sebeple ilan edilmeden evlenilse nikah sahihtir. (Soruya sadece ilan edilip edilmemesi açısından cevap verilmiştir. Sahih nikahın şartları nikahta mutlaka var olmalıdır.

Mülahaza: Peki sahih nikahın şartları nelerdir? Benim sorduğum durum şöyledir; yalnız evlenecek erkekle bayan bir de şahitler bilecek. Aileler dahi bilmeyecek böyle nikah sahih olur mu?

el Cevab: Nikah Hanefilere göre zina cezasını ortadan kaldıracak şekilde sahih olur. Ama nikah şartlarından ilan ve velinin izni eksik olacaktır.
Nikah ilan edilmediğinde kadınla erkek arasında sorun çıktığında erkek inkar ederse ya da boşar giderse kadın kesinlikle çok zor durumda kalacaktır.
İki şahit olsa bile ilan edilmediğinde şahitlerin susması, ölmesi veya yalan söylemeleri durumunda kadın zor durumda kalacaktır ve üzerine zina haddi tatbik edilecektir.

Mülahaza: Mahmut Samar 
Yapmayın hocam. Şahitlerin ölmesi ve/veya susması durumunda had ceza uygulanması, isabetli bir bilgi değildir. Zira hadler şüphe ile düşürülür. Bu bilgiyi tashih etseniz iyi olur. Ayrıca gizli yapılan nikahın hükmünü de günümüz şartları ve doğuracağı neticeler açısından ele almalı ve ona göre hüküm verilmelidir. Ezcümle buna bugün serahetle caiz değil demeniz gerekmez miydi?

el Cevab: (Şahitlerin ölmesi ve/veya susması durumunda had ceza uygulanması, isabetli bir bilgi değildir. Zira hadler şüphe ile düşürülür.)
Not: 
Parantez içine alıntıladığım cümleleriniz doğrudur.
Bu NŞA da böyledir. Hadler şüphenin kuvvetli olması durumunda tatbik edilmeyip başka müeyyideler uygulanabilir. 
Benim (İki şahit olsa bile ilan edilmediğinde şahitlerin susması, ölmesi veya yalan söylemeleri durumunda kadın zor durumda kalacaktır ve üzerine zina haddi tatbik edilecektir.(edilebilecektir)) şeklindeki sözüm;
----- şahitlerin ölmesi durumunda evli iki insana had uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. Konumuz gizli evliliktir. Konunun sureti erkek ve kadının velinin izni olmadan ve şahitsiz ya da sadece şahitlerle kendi kendilerini evlendirmeleri ve şahitlerin ölümü durumunda (nikahı başka kimse bilmediği için) nikahsız evlilik hayatı yaşamaları töhmeti ile karşı kalmaları durumudur. 
Böyle bir durumda zina ettikleri zannıyla hareket eden insanların yapacakları şahitlikle bu iki insan kendilerine had tatbiki durumunda kalabileceklerdir. 
Üstelik bir sebeple eşlerden birisi o durumda evli olduklarını inkâr ederse durum --hadlerin şüpheyle ortadan kalkacağı- durumunun dışına da taşabilecektir. 
Bu sebeple sosyal hayatta görülen yüzlerce örnek taraflardan birisini eşinin de ihanetiyle had gerektiren bir surete dönüşebilecektir.
İfade etmek ve sakındırmak istediğim durum buydu.


Daha önce cevaplanan, buna benzer sorulara da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Velinin İzni, Genç Kız Kadınların Velilerinden Habersiz Nikah Kıymaları Evlenmeleri:

Velinin İzni, Genç Kız ve Kadınların Velilerinden Habersiz Nikah Kıymaları Evlenmeleri, 3 Talak ile Boşanan Eşler Yeniden Evlenebilir mi?