Hit (2321) F-387

Vitir Namazının Hükmü, Kunut Dualarının Sesli Okunmasının Hükmü, Vitirde Alınan Tekbirin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Namaz,Vitir Namazı
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2025-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: İmam Ebu Hanife vitir namazının vacip, imameyn ise sünnet olduğunu söylüyor... Bazen imameyne tabi olup vitir kılmamak kişiyi günaha sokar mı?

el Cevab:  Vitri terk etmeyin.


Mülahaza: Yahya Aydın
Yani imameyne tabi olamaz mıyız?

el Cevab: Delillere bakabilen fetva sormaz. Kendisi araştırma neticesine göre amel eder. Delillere bakamayan ise fetvaya tabii olur. Vitr terk edilmez. Delilleri güçlüdür. Vacibliği sabittir.


Mülahaza: Müddessir Demir
İmameyn sünnet demesi de bir fetva dahilinde değil midir? Bunu özele indirgemeden soruyorum aslında. Ebu Hanife ve imameyn arasında tercih hakkımız var mıdır (sonuçta her delili araştırma kudretimız yok)

el Cevab: Konu fetva ehliyeti açısından birdir. Fetvaların delillerine bakıp kritik etme ve daha güçlü veya daha zayıf görme alt yapınız varsa fetvalar arasında tercih edebilirsiniz.
Fetvaların delillerini kritik etme (ayetlerde tefsir hadislerde sened ve metin kritiği kıyas da ve diğer delillerde ilmi kanaat oluşturma )durumunuz varsa tabii caizdir. Yoksa müftabih ile amel etmelisiniz.
Mezhebin sahibi Ebu Hanife’dir. Sadece onun fetvalarıyla amel etmeniz de caizdir.

Not: Hadis e zayıftır ya da sahihtir demek ictihaddır. Hadislerden hüküm çıkarmak ictihaddır.
Bir hadisin hükmünü diğer hadise tercih etmek ya da cem etmek ictihaddır.
Fetva ehliyeti olmayanın ictihad etmesi caiz değildir.


Mülahaza: Hasan Zor
Soru: Vitir namazında kunut dualarının cehren okunması sehiv secdesini gerektirir mi?

el Cevab: Kunut dualarının sesli okunması caizdir. Bir şey gerekmez.


Mülahaza: Şeyma Kulak
Soru: Vitir namazında ikinci tekbiri elimizi kaldırırken mi alırız yoksa bırakırken mi? Mümkünse ayet hadis delili ile cevaplayabilir misiniz?

el Cevab: Kunuttan önceki tekbir hakkında durum şudur.
Vitir namazı akşam namazı gibi kılınan bir sünnet namazdır. İmam Ebu Hanife delillere bakarak bu namazın vacib olduğuna dair fetva vermiştir.
Hanefi fukahası vitir namazının son rekatında rükudan önce efendimizin kunut dualarını okuduğu rivayeti esas alarak kunut okunmasının meşru olduğunu fetvaya bağlamışlardır.

Diğer fukaha sabah namazının ikinci rekatının tamamlanmasından sonra ve rükudan sonra ya da rükudan önce de kunut dualarının okunmasının caiz olacağını fetvaya bağlamışlardır.
Bütün vitir namazı ve kunut okunması ile alakalı rivayetlerde kunuta başlamadan önce getirilen tekbirin delili olabilecek bir ifade var mı baktım ama şu an için ulaşamadım.
Sünnet metinlerinde konuya delil olabilecek bir ifade var mı bakacağım.
Ama vitir namazının bitmesi sebebiyle kunut duasına başlandığının işarı için müstehab kabul edildiği kanaatini taşıyorum.
Bir rükundan bir diğer rükuna intikal edilirken tekbir getirmeye kıyasla bu amel fetvaya bağlanmış olsa gerektir.
İftitah tekbirinde esas olan tekbirdir.
Ellerin kaldırılması sünnettir. İftitah tekbiriyle birlikte, öncesinde veya sonrasında ellerinizi kulak hizasına kaldırsanız sünnet yerine gelmiş olur.
Ellerin kaldırılması arkada saf tutanlara ama imamın sesini duyamayanlara namaza başlandığının alameti olsun diye meşrudur diyen ilim adamlarının görüşüne bakılırsa, özellikle imamın ellerinin iftitah tekbiriyle birlikte ya da sonrasında kaldırılması gerekir.

 
Mülahaza: Büşra Yıldırım
Soru: Vitir namazının Hanefilere göre kazası var mıdır?

el Cevab: Hanefilere göre vitrin kazası vacipdir.


Soru Sahibi: Abdullah Harun Akça
Soru:Haram ile mekruh ve vacip ile farz arasındaki çizgiyi nasıl ölçeceğiz?
1. İkindi vaktinde kerahat girdikten sonra farz namaz kılmak, tuvalete sıkışmışken namaza durmak mekruhtur. Bu ve benzeri durumlar "zaten mekruh haram değil sonuçta" şeklinde değerlendirilir mi yoksa sürekli tekrarlanmaları durumunda harama dönüşür mü? Bununla ilgili bir fetva var mı acaba?
2. Vitir namazı vaciptir, Hanefilerde kılınmamaları kaza edilmesini gerektirir. Sonuç itibariyle vacip olan bir ibadettir ve farz değildir, kazasının yapılmaması durumunda ahirette sorumlu tutulur muyuz? Kulaktan dolma "vakit namazın cezası cehennemde 80 yıl yanmaktır" şeklinde bir bilgi ortalıkta geziyor. Bu bilginin doğru olduğunu kabul edersek, vitir namazı içinde kaza gerektirmesi nedeniyle böyle bir ceza söz konusu mudur?

el Cevab:
c1.
Bu mekruhlar ihtiyat içindir. Harama dönüşmez.
c2. Vitrin kazası vaciptir.
''Bir vakit namazının cezası 80 yıl cehennemdir'' sözü Hz. Ali’ye nisbet edilir.
Cehennemin fena bulması ve azabın fena bulup sonlanması meselesiyle alakalı eserlerde bu tür rivayetleri görebilirsiniz.
Tefsirlerde de ''halidine fiha ebeda'', ve cehennem azabı ile alakalı ayetlerin tefsirinde bulabilirsiniz.
Ama namaz kılmayanların cezası olarak delil olacak bir açı bilmiyorum.

Mülahaza: Aciz Kul
Şafii de vitrin kazası var mı?

el cevab: Şafiilere göre de vitrin kazası gerekir.