Hit (2442) F-250

Akika Kurbanının Gömülmesinin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Akika
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2023-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Akika kurbanının gömülmesi gerekir diye bir kural var mı?

 

el Cevab: Gömülmesi kültürü halk arasında yaygın olmakla birlikte gömülmesini emreden bir rivayete ulaşamadım. Konu hakkında sabit bir rivayet yoksa hüküm gömülmenin gerekmemesi ve gömülmemesinin de caiz olması olmalıdır. 

Akikanın kemikleri hakkındaki mürsel rivayet ve hz. Aişe ve Cabir (ra)dan nakledilen davranışı da aşağıda özetliyorum. 
-------------
Akikanın Kemiklerinin Kırılması Konusunda 
'' Akikanın kemiklerini kırmayın... '' şeklinde bir rivayet vardır. Rivayet mürseldir.
[1] 


لاَ تُكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمً

----
عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل قال ولا يكسر منها عظم[2]

---
Hz. Aişe’nin ve Cabir (ra) gibi bazı sahabenin akikanın kafası ve kemiklerinin kırılmamasını çocuğun sağlıklı olmasını ümit ederek uygun buldukları nakledile gelir. Hz. Aişe’nin akika ile ilgili diğer rivayetlerin de ravisi olduğu bilinmektedir. 
Muhtemelen akikanın kemiklerinin gömülmesi ve ortalık yere atılmaması kültürü de aynı anlayışa dayanmaktadır. Kemiklerinin toplanılıp bir yere gömülmesiyle alakalı bir sahabi fiilinin nakline kaynaklarda rastlamadım. Kemiklerin ve kafasının kırılmadan etlerinin pişirilmesinin temel sebebi çocuğun sağlıklı olması şeklinde bir iyi niyet = tefaul ise, kemiklerinin gömülmesi de aynı çerçevede uygun olabilir. 
--
Kemikleri ''tefaulen'' gömseniz de olur. Uygun şekilde beslediğiniz hayvanlarınıza yedirseniz de olabilir, diyenler de vardır.
Konu hakkında ayrıca bkz.
[3]

Akikanın kemiklerinin kırılması kafasının kırılmasında hiçbir beis yoktur. Aksinin isbatı konusunda bir delil yoktur diyen ilim adamları da vardır. İmam Malik in fetvası bu çerçevededir. Bkz.
[4][1] Ebu Davud, Kitab el Merasil, s 192

[2] İbn Ebi Şeybe, el Musannef V.115 hno: 24262

[3] İbn Hazm’ın el Muhalla V.523 

[4] İbn el Celab el Basri, et Tefri ',I.395 vd

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here read here why do married men cheat
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures