Hit (65) F-1390

Yatsı Ezanından Sonra Camilerde Okunan Dualara Amin Demek

İlim Dalı : Konusu : Dua
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Sude/2020-05-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Camilerde yatsı ezanından sonra okunan dualara amin demeli miyiz? Özelikle tüm insanlık için yapılan duaya.

el Cevab: İnsanlığa dua edilmesi sadece hidayet için caiz olur.
Gayri müslimlere "ümmeti davet" islama davet edilecek topluluklar ile ilgili edepler uygulanır.
Onlara Müslümanların kardeşlik hukuku dini bir amel olarak (Allah'tan sevap kazanmak için) uygulanmaz.
Gayri müslimlere yardım edilmesi tedavi edilmeleri hayati ihtiyaç desteği verilmesi Müslümanların aleyhine olmamak kaydıyla mubahtır.

Mülahaza: Ömer Altintaş 
Yok efendim siz amin demeyin diyen desin. Ne saçma bir soru bu ya. Kafa bulmak için soruluyor bu sorular. Bu kadar basit sorumu olur. Sen sakızda çiğne kardeş bozmuyormuş orucu.

el Cevab: Grubumuz bir dini bilgilendirme grubudur. Söyleyeceğiniz bir söz olursa kitaba ya da sünnete dayandırmalısınız.

Dua Allah’a niyazdır. Hristiyanlar Allah’ın iman verdiği insanlar değildirler. Öyle olsa günde en az 5 vakit ve 17 defa bizi hidayet et, iman verdiklerinin doğru yolunda sebat ettir kendilerine gazap ettiğin Hristiyanların ya da sapmış Yahudilerin yoluna değil diye dua etmezdiniz.
Müslüman gayri müslimle aynı Allah’a inanmaz. Yöneldiğiniz aynı ilah zannındaysanız İslam dairesi içinde değildiniz demektir.
Müslüman alemleri yoktan var eden var ve bir olan ve son peygamber Muhammed (as)a ve onun getirdiği her şeye iman eden insandır.
Allah’a Kuran’da kafir ve müşrik olarak nitelenen insanların da dualarını kabul et denilmez. Onlara bize verdiklerini ver de denilmez.
Dua edilecekse bize verdiğin iman nimetini de onlara da lutfet ki ebedi cehennem azabından kurtulsunlar şeklinde dua edilir.

Allah’a ve Ahiret gününe iman eden bir Müslüman bütün mahlukata merhamet eder. Ama Allah’ın razı olacağı şekilde merhamet eder. Yardım isteyene yardım eder, eman dileyene af edici olur. Düşenin elinden tutar fakire yardım eder, açı doyurur, mazlumlara yardım eder, zalimlere karşı durur. Bunların hepsi iman sahiplerinin en yüce sıfatlarındandır.
Ama küfürlerinde ısrar eden İslam ülkelerini talan eden, milyonlarca Müslümanı içinde yaşadığımız şu günlerde bile çıkardıkları savaşlarla yurtlarından eden zalimlere ve kafirlere ve onların güç kaynağı ülkelere Allah’ım onlara şifa ver diye dua etmez.

Benim Nuh as gibi bir peygamberin duasıyla Kurandan delilim var.

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

Nuh 26 ayetini okuyun. "Rabbim yeryüzünde kafirlerden kimseyi bırakma,
 “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler.”
(Nuh 27)

Gözlerini kırpmadan Irak’ta milyonları öldürdüler. Yetmedi kan içicileri bıraktılar. Suriye’de petrol kuyularını korudular. Yeryüzünde fitne fesad ve her melanet bunlar tarafından yapılıyor yayılıyor ve arka çıkılıyor.
Siz de kalkmışsınız Allah’ın onlara şifa ver diyen gafile amin diyorsunuz. Sakızı çiğnemek orucu bozmaz tabii ama bu laubaliliğiniz sizin dininizi bozar.
Sizin dayanağınız nedir.